Civilsamfundets potentiale i kriminalitetsforebyggelse

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) inviterer til en konferencedag fyldt med inspiration og gode eksempler på samarbejde med civilsamfundet om kriminalitetsforebyggelse.

På det kriminalpræventive felt er der en ambition om at invitere civilsamfundsaktører – både borgere, lokale foreninger og frivillige organisationer – med om planlægningsbordet og skabe rammer for, at de kan bidrage og påtage sig en aktiv rolle i kriminalitetsforebyggelsen. Her ligger potentialet ofte i at skabe øget modstandskraft gennem positive fællesskaber og alternative livsveje for udsatte borgere.

Internationale erfaringer peger på, at et systematisk og koordineret samarbejde mellem lokale myndigheder og civilsamfundsaktører kan styrke forebyggelsesarbejdet – men hvordan kan det ske i højere grad i en dansk sammenhæng? Det er fokus på denne konference.

Her zoomer vi nemlig ind på, hvordan lokale myndigheder og civilsamfundet kan samarbejde om kriminalpræventive og tryghedsskabende indsatser. Både generelt og i landets udsatte boligområder.

Målgruppe

Konferencen henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder med – eller har interesse i – det kriminalpræventive felt. Fx fra politi, kommuner, boligorganisationer og civilsamfundsaktører.

Tid & sted

Mandag den 23. maj 2022 kl. 10:00 - 15:00.

Konferencen afholdes på Scandic Copenhagen Vester Søgade 6, 1601 København V.

Tilmelding

Deltagelse kræver egenbetaling på 950 kr. Send din tilmelding til Eike Romann Gilling på erg@cfbu.dk med navn, e-mail, stillingsbetegnelse og arbejdsplads inden mandag d. 16. maj 2022. I tilmeldingen skal du skrive din 1. og 2. prioritet af parallelsession, du gerne vil deltage i. Hent fuldt program herunder, hvor du kan orientere dig om parallelsessionerne og læse mere om oplægsholderne. Har du spørgsmål, kan du kontakte Anne Maria Foldgast på amf@cfbu.dk.

Hent fuldt program og beskrivelser her