Kommende arrangementer

Hold øje med CFBU's nyhedsbrev, Facebook og LinkedIn, hvor kommende arrangementer annonceres.

06. & 09. juni 2023

Erfaringsworkshop om inklusion af udsatte børn i foreningslivet

CFBU er i gang med at samle erfaringer med at gøre flere børn fra udsatte boligområder til en del af foreningslivets fritidsfællesskaber. På to workshops inviterer vi på tværs af landsdele, foreninger og projekter til at samle op på de mange initiativer og sammen identificere hvilke greb, der kan udbredes for at gøre op med den ulighed, vi ser i børns foreningsdeltagelse.

Læs mere
14. juni 2023

Webinar: Inklusion af udsatte børn i fritidslivet – Viden fra forskning og praksis

At deltage og føle sig som en del af forpligtende fællesskaber er en af nøglerne til at løse integrations- og kriminalitetsudfordringer for børn i udsatte boligområder. Men udsatte børn er underrepræsenterede i foreningslivet, hvilket ofte skyldes et komplekst samspil af forskellige faktorer knyttet til særlige individuelle behov, socioøkonomiske udfordringer, samt barrierer i omgivelser og støttesystemer.

CFBU inviterer til dette arrangement, der sætter fokus på centrale udfordringer og betingelser for deltagelse og peger på støttesystemer som kan hjælpe børn – og deres forældre – ind i foreningslivet.

Læs mere
15. - 17. juni 2023

CFBU på Folkemødet 2023

Igen i år er CFBU parntere på den sociale scene, hvor vi byder på en række debatter og arrangementer.

Vi deltager også meget gerne i andres debatter, så tag endelig fat i konsulent Ulrik Lerbech Vinther på ulv@cfbu.dk eller 23637535. 

Læs mere
15. juni 2023

Folkemøde debat: Hvem hjælper marginaliserede unge over 18 ind i voksenlivet?

Marginaliserede unge fra udsatte boligområder bliver tabt mellem grundskole og ungdomsuddannelse.

Læs mere
16. juni 2023

Folkemøde debat: Iværksætteri i udsatte bydele

Hvilke potentialer og benspænd ser et boligselskab, en privat udvikler og en virksomhed?

Læs mere
17. juni 2023

Folkemøde debat: Zigzag mellem gade/uddannelse – unge i udsatte boligområder

Hvorfor er uddannelsesvejen sværere for unge i udsatte boligområder, og hvad kan lokalsamfund gøre?

Læs mere

Tidligere arrangementer

Dyk ned i CFBU's arkiv af tidligere afholdte arrangementer. Er der et tema du gerne ser vi tager op igen, så skriv til os.