Beskæftigelse

CFBU rådgiver alle aktører, der etablerer og driver områdefokuserede indsatser i udsatte boligområder. Det er typisk kommuner, boligsociale helhedsplaner og boligorganisationer, men det kan også være frivillige, NGO'er eller andre, der ønsker at hjælpe udsatte ledige og unge uden uddannelse i gang med job og uddannelse.

Du er altid velkommen til at kontakte CFBU, hvis du har brug for sparring omkring beskæftigelses- og uddannelsesindsatser for udsatte ledige og unge, som ikke er i gang med uddannelse og job. Vi tilbyder sparring pr. telefon og mail eller vi kan komme ud og holde oplæg eller facilitere en workshop om emnet.

Ønsker du at høre nærmere eller få konkret sparring, kan du kontakte centerleder Anne Maria Foldgastpå tlf. 25 60 78 28 eller mail amf@cfbu.dk.

Tematilbud: Jobskabelse i renovering

Få rådgivning og inspiration til, hvordan renovering af almene boliger kan skabe jobs for ledige beboere. Bygherrer, entreprenører, jobcentre og boligsociale indsatser har med stort engagement samarbejdet om at tage et socialt ansvar. Indsatser for social beskæftigelse har fået mere end 300 ledige ud på byggepladserne i almene boligområder.

CFBU tilbyder sparring, rådgivning og lokale workshops, hvor du kan høre mere om disse partnerskaber og få inspiration til, hvad der konkret skal til for, at renoveringer bliver en løftestang for lokale beboere.

Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder

Denne rapport er en midtvejsevaluering af puljen ’Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder’. Formålet med puljen er at skabe en målrettet indsats, der bringer arbejdsløse beboere i udsatte boligområder i uddannelse eller beskæftigelse. Midtvejsevalueringen er skrevet til beslutningstagere og ledere, der arbejder med udvikling og implementering af beskæftigelsesindsatser for udsatte ledige. Herunder ledere i jobcentre, sekretariatsledere i boligsociale helhedsplaner samt andre aktører, der skal hjælpe ledige i udsatte boligområder i beskæftigelse. Læs midtvejsevalueringen her.

Online konference

Den 27. august 2020 afholdte CFBU en online konference om fremskuft beskæftigelse i udsatte boligområder.

Klik på linket og hør specialkonsulent Ane Glad og chefkonsulent Mette Fabricius Madsen fra CFBU præsentere resultater og anbefalinger fra et forsøgsprojekt med fremskudte beskæftigelsesindsatser i fem kommuner.