Kriminalitetsforebyggelse

Forebyggende ungeindsatser er et af de helt store boligsociale emner. Det omfatter en række metoder og aktiviteter, såsom rollemodeller, relationsarbejde, klubber og væresteder etc.

CFBU tilbyder rådgivning, oplæg og facilitering af lokale workshops om boligsociale ungeindsatser. Vi har både viden om implementering af de konkrete aktiviteter og om den overordnede koordinering og styring af samarbejdet mellem boligområdets kriminalitetsforebyggende indsatser.

Kontakt chefkonsulent Lasse Kjeldsen, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring tlf. 31 31 87 16.

Workshop: Relationsarbejde

CFBU tilbyder at holde lokale workshops om relationsarbejde for jer og jeres samarbejdsparter. Her kan I ud fra egne konkrete problemstillinger arbejde med at udvikle og styrke det kriminalpræventive relationsarbejde med unge i udsatte boligområder.

Se program for tidligere workshops her og kontakt Nana Øland Frederiksen, hvis I vil høre mere om tilbuddet, eller har interesse i, at vi afholder en workshop.

Workshop: Rollemodeller

En rollemodelindsats kan skabe og synliggøre en positiv udvikling hos nogle lokale unge, og samtidig inspirere andre unge til at gå nye veje. CFBU tilbyder at afholde lokale workshops for jer og jeres samarbejdsparter, hvor I bliver klogere på, hvilke unge fra jeres boligområde, der kan blive gode rollemodeller, og hvordan I kan videreudvikle jeres rollemodelindsats.

Se et tidligere program her og kontakt Nana Øland Frederiksen, hvis I ønsker at høre nærmere.

"En workshop giver noget, som jeg ikke synes at man ellers får. Fordi man selv er med til at skabe dagen og man selv skal tage ansvar for både at være lyttende og for at være en aktiv medspiller. Og jeg synes det er en glimrende måde at sætte forskellige meninger i spil, og komme hjem med nogle forskellige input til, hvordan tingene også kan gøres."

Per Christoffersen, klubleder

DIALOGREDSKAB TIL UDVIKLING AF KRIMINALPRÆVENTIVT UNGEARBEJDE

Dette dialogredskab fungerer som et slags servicetjek til jeres kriminalpræventive ungearbejde. Materialet består i en række dialogredskaber, som I kan benytte sammen i personalegruppen.

Ved at gøre dette får I belyst jeres indsats ud fra tre overordnede perspektiver og får et fælles blik for, om jeres indsats kan udvikles.

Hent dialogredskabet her.