Sæt gang i beskæftigelsen

Boligselskaber, kommuner og erhvervslivet skal alle på banen, hvis beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder skal lykkes. I håndbogen Sæt gang i beskæftigelsen samler CFBU op på, hvad vi ved om virkningsfulde lokale beskæftigelsesindsatser. Håndbogen består bl.a. af interview med tre mænd, Mohammed, Dennis og John, der hver har en aktie i at få de lokale beskæftigelsesindsatser til at lykkes.

De seneste otte år har budt på mange forskelligartede beskæftigelsesindsatser i de udsatte boligområder. CFBU har evalueret en del af indsatserne, og samler nu op på erfaringerne i håndbogen ”Sæt gang i beskæftigelsen – inspiration til fokuserede beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder”. Håndbogen gennemgår de forskellige aspekter af en vellykket indsats som samarbejde, vidensdeling og koordinering og lister en række opmærksomhedspunkter, som de lokale aktører bør være opmærksomme på.

Som en del af håndbogen har CFBU interviewet Mohammed Teta, Dennis Hansen og John Petterson, som arbejder med lokale beskæftigelsesindsatser i henholdsvis boligselskab, kommune og en entreprenørvirksomhed. Interviewene viser tre engagerede mænd med forskellige vinkler på, hvad det kræver at få ledige tilbage på sporet, men som også er enige om tillid og tålmodighed som bærende værdier i arbejdet. Alle tre er samtidig meget optaget af, at indsatserne foregår på borgernes præmisser, så regler og bureaukrati og geografisk afstand ikke kommer til at stå i vejen for at få den enkelte ledige i gang.

OM HÅNDBOGEN

Titel: Sæt gang i beskæftigelsen – inspiration til fokuserede beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder

Forfattere: Helle Nielsen; Rikke Engly Mygind, Sarah Lunar &
Simon Bjørn Nielsen

Kontakt: Helle Nielsen, tlf. 25795035 & hni@cfbu.dk

Udgivelsesdato: Maj 2017

Sidetal: 24

Download rapporten

Mit arbejde går ud på at holde drømmen i live hos beboerne. Drømmen om at have et liv med et almindeligt arbejde, et liv, hvor man har råd til at købe en is til sine børn, og hvor man kan planlægge sin fremtid, eller sin sommerferie. Det er der mange her i Varbergparken, der ikke kan.  

- Mohammed Teta, leder af den boligsociale helhedsplan i Varbergparken

Vi skal væk fra kontoret, ud af vores komfortzone og gøre tingene anderledes. At indkalde borgerne til jobcenteret er jo i høj grad at markere myndighed. Man skal ikke underkende den følelse, borgerne går ind ad døren med.

- Dennis Mølgaard Hansen, Leder af jobcenteret i Fredericia Kommune

Incitamentet for at komme ud og arbejde, hvis tingene bliver for besværlige, det udfordres hos nogle. Man har måske en sagsbehandler, der er svær at få fat i, papirer og formularer og ting og sager, der skal være i orden. Hvis man ikke er så bogligt stærk eller struktureret, er det uoverskueligt.  

- John Strands Pettersson, Senior Projektchef NCC