Udgivelser

Se rapport

Rapport

Stedsidentitet og socialt mix 2

Nuværende beboeres oplevelse af deres boligområde og planerne for omdannelse

November 2021

Se rapport

Rapport

Socialt bæredygtig byudvikling i udsatte områder

Fra parallelsamfundslovgivning til byudvikling – og hvad det betyder for lighed, deltagelse og social sammenhængskraft

September 2021

Se rapport

Rapport

Fremskudt uddannelsesindsats

Slutevaluering af den boligsociale ungevejlederindsats i Københavns Kommune

April 2021

Se rapport

Rapport

Stedsidentitet og socialt mix

Strategiske greb i udsatte boligområder under omdannelse

Marts 2021

Podcast

Den ekstra indsats

En podcastserie på tre afsnit, der undersøger hvad det boligsociale arbejde er og hvordan det fungerer.

Februar 2021

Se rapport

Rapport

Fælles om lokalsamfundet

Inspiration til at kickstarte strategisk lokalsamfundsudvikling i udsatte boligområder.

Oktober 2020

Se rapport

Rapport

Min makkerlæser - min ven

En implementeringsguide & Vidensgrundlag og resultater fra forsøgsprojektet Min makkerlæser – min ven.

Oktober 2020

Inspirations- og videnskatalog 2020
Se katalog

Katalog

Inspirations og videnskatalog

Viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden.

August 2020

Se rapport

Rapport

Fremskudt beskæftigelse i udsatte boligområder

Slutevaluering af indsatser under puljen ’Uddannelses- og jobgaranti i ghettoer og udsatte boligområder’. 

Juni 2020

Sociale møder i udsatte boligområder
Se rapport

Rapport

Sociale møder i udsatte boligområder

Anbefalinger- og inspiration til hvordan man kan skabe positive møder mellem beboere. 

Maj 2020

Se rapport

Rapport

Medborgercentre som platform for lokal sammenhængskraft

En undersøgelse af et medborgercenters betydning for tværgående samarbejde i en bydel med et udsat boligområde

Februar 2020

Boligdag
Se film

Film

Boligdag 2019

Centrale pointer fra oplægsholdere på konferencen 'Boligdag', der blev afholdt 6. november 2019 med fokus på omdannelsen af udsatte boligområder og betydningen af beboernes sociale mix.

November 2019

Få flere på banen
Se håndbog

Håndbog

Få flere på banen

En håndbog til boligsociale medarbejdere om tværgående samarbejde.

September 2019

Medborgercentre i udsatte boligområder
Se håndbog

Håndbog

Medborgercentre i udsatte boligområder

Potentialer for tværgående samarbejde mellem boligsociale, kommunale og frivillige aktører.

August 2019

Boligsocialt arbejde under omdannelse
Se rapport

Rapport

Boligsocialt arbejde under omdannelse

Hvordan det boligsociale arbejde kan understøtte bystrategiske omdannelser i udsatte boligområder.

Juni 2019

Fra fraflytning til fastholdelse
Se rapport

Rapport

Fra fraflytning til fastholdelse

En rapport om fastholdelse af ressourcestærke børnefamilier i udsatte boligområder.

Marts 2019