Udgivelser

Se katalog

Katalog

Inspirations- og videnskatalog 2023

Maj 2023

Se vidensblad

Vidensblad

Socialt arbejde i udsatte bydele

Inspiration til kommuner, der ønsker at arbejde med sociale tiltag i udfordrede bydele.

Se rapport

Rapport

Socialt arbejde i udsatte bydele

Inspiration til kommuner, der ønsker at arbejde med sociale tiltag i udfordrede bydele. 

Se rapport

Rapport

Genhusning

En kortlægning af genhusningsindsatsen i omdannelsesområderne.

Se rapport

Rapport

Holdbar socialøkonomi

Hvordan får socialøkonomiske virksomheder en blivende position i udsatte boligområder? 

Se film

Film

FRAK - En socialøkonomisk virksomhed

FRAK ansætter unge med ambitionen om at tilbyde fællesskab og tidligt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Juni 2022

Se film

Film

VOKS - En socialøkonomisk virksomhed

Få et indblik i tilblivelsen og driften af den socialøkonomiske virksomhed VOKS, som holder til i Hedemarken, Albertslund.

Maj 2022

Se vidensblad

Vidensblad

Fremskudt beskæftigelse

En lovende metode til at hjælpe sårbare borgere ind på arbejdsmarkedet

Maj 2022

Se rapport

Rapport

Stedsidentitet og socialt mix 3

Rammer for hverdagslivet på sigt i boligområder med et socialt mix

April 2022

Inspirations- og videnskatalog 2020
Se katalog

Katalog

Inspirations- og videnskatalog

Viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden.

Januar 2022

Se vidensblad

Vidensblad

Boligsociale roller

Opgaver og funktioner i det boligsociale arbejde

December 2021

Se rapport

Rapport

Medborgerskab, sammenhængskraft og social integration

Hvordan flere beboere kan deltage aktivt i samfundet og blive del af mangfoldige fællesskaber. 

December 2021

Se rapport

Rapport

Stedsidentitet og socialt mix 2

Nuværende beboeres oplevelse af deres boligområde og planerne for omdannelse

November 2021

Se vidensblad

Vidensblad

Den boligsociale geografi

Mere bydækkende boligsocialt arbejde

Oktober 2021

Se vidensblad

Vidensblad

Hvad er boligsocialt arbejde?

En kort indføring i det boligsociale arbejde

Oktober 2021

Se rapport

Rapport

Socialt bæredygtig byudvikling i udsatte områder

Fra parallelsamfundslovgivning til byudvikling – og hvad det betyder for lighed, deltagelse og social sammenhængskraft

September 2021