Kommunernes arbejde med helhedsplaner

Indsatser i udsatte boligområder kan være nok så målrettede og velorganiserede, men hvis ikke samarbejdet mellem kommune og boligorganisation er på plads, når man ikke i mål. Det er en konklusion, der går igen i de fleste af Center for Boligsocial Udviklings undersøgelser af områdefokuserede indsatser. 

CFBU har derfor nu udarbejdet en håndbog med en række anbefalinger til at organisere og styrke samarbejdet mellem kommuner og helhedsplaner.

Håndbogen ”Kommunernes arbejde med helhedsplaner” er først og fremmest målrettet kommuner, der gerne vil øge deres fokus på udsatte boligområder og forbedre samarbejdet med de lokale helhedsplaner. En af udfordringerne for kommunerne er sektoropdelingen, hvor f.eks. både social- , beskæftigelses- og børn- og ungeforvaltningen kan være til stede i et udsat boligområde. Det kræver både samarbejde på tværs mellem forvaltningerne, men også med den boligsociale helhedsplan. 

Om håndbogen

Titel: Kommunernes arbejde med helhedsplaner

Forfatter: Majken Rhod

Kontakt: Rikke Engly Mygind, tlf. 30 29 76 63 & rem@cfbu.dk

Udgivelsesdato: Juni 2016

Antal sider: 12

Download håndbogen Download rapport

Håndbogen viser en række modeller for det områdefokuserede samarbejde og kommer med gode råd til, hvordan samarbejdet tilpasses de særlige omstændigheder, som altid er til stede i det enkelte boligområde. Håndbogen viser samtidigt, hvordan rammesætningen, ledelsen og medarbejderrekrutteringen kan tænkes ind i det virkningsfulde samarbejde. Håndbogen er udarbejdet på baggrund af CFBU’s rapport ”Kommuner på banen”.

Rådgivning, sparring eller oplæg om det gode samarbejde

Arbejder du med udsatte boligområder, og har du brug for mere konkrete råd til, hvordan jeres lokale samarbejde kan forbedres, så rykker CFBU gerne ud og bidrager med oplæg, sparring eller rådgivning. Kontakt Majken Rhod på tlf. 50 10 19 58 eller mail mrh@cfbu.dk, så kan vi sammen finde en løsning, der passer til jeres behov. Vores rådgivning er gratis.