Fremskudt beskæftigelse i udsatte boligområder

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) sætter fokus på strategiske muligheder og potentialer ved fremskudte beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.

Højkonjunktur og en aktiv indsats har medvirket til et historisk højt beskæftigelsesniveau i 2022. Der er dog fortsat et stort uforløst samfundsøkonomisk og menneskeligt potentiale i udsatte boligområde. Her er særligt langtidsledige borgere markant overrepræsenteret i forhold til resten af landet.

Vi ved at en helhedsorienteret indsats med fokus på relationel nærhed, tillid, inddragelse og et jobfokus er afgørende for denne gruppes progression mod uddannelse og beskæftigelse.

På webinaret for beslutningstagere gør vi hinanden klogere på, hvilke muligheder fremskudte beskæftigelsesindsatser rummer for at forløse dette potentiale.

Program

Velkomst v/Centerchef Birgitte Mazanti, CFBU

Potentialer i udsatte boligområder v/Chefanalytiker, Kristine Vasiljeva, BL – Danmarks Almene Boliger.
Langtidsledige udgør en uudnyttet samfundsressource, og er overrepræsenteret blandt befolkningen i bestemte boligområder. Hvem er de langtidsledige, hvor bor de og hvad er potentialet ved at løfte de langtidsledige i beskæftigelse.

Fremskudt beskæftigelse i udsatte boligområder som en løsning v/konsulent, Ulrik Lerbech Vinther, CFBU
Hvad er fremskudte beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder, og hvilke metoder og virkemidler skal bringes i anvendelse, for at indsatsen kan skabe gode resultater?

Opgang til Opgang – En helhedsorienteret beskæftigelsesindsats gør udsatte familier i Gellerup selvforsørgende v/Anders Winnerskjold, Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Pernille Randrup-Thomsen, leder af Opgang til Opgang, Aarhus Kommune.
Århus Kommune har siden 2019 arbejdet med en ambitiøs og tværfaglig beskæftigelsesindsats målrettet sårbare ledige og familier. Bliv klogere på indsatsens finansiering, tværfaglige organisering og metode, resultater og fremtidsperspektiv.

Beboerrådgivning for Job- og Uddannelse – Nærhed i beskæftigelsesindsatsen skaber tillid og gode resultater i Stenbjergparken m.fl. v/Lasse Ahlmann Kamp, Arbejdsmarkedschef og Eva Iversen, leder af Beboerrådgivningen, Sønderborg Kommune
I 2021 rykkede Sønderborg Kommune ti jobcentermedarbejdere ud i Stenbjergparken og Nørager efter et vellykket forsøgsprojekt. Hør om deres erfaringer med at drifte en fremskudt beskæftigelsesindsats til gode resultater via tæt samarbejde med den boligsociale indsats.

Målgruppe

Medlemmer af kommunale beskæftigelses-/arbejdsmarkedsudvalg og chefer/beslutningstagere på beskæftigelsesområdet.

Tid og sted

Torsdag den 28. april 2022 kl. 16.15-18.00 på Zoom. Alle tilmeldte får tilsendt et link dagen inden arrangementet.

Tilmelding

Deltagelse af gratis. Tilmelding skal ske til studentermedhjælper Eike Romann Gilling erg@cfbu.dk senest den 26. april. Husk at anføre navn, stilling og e-mail på alle deltagere samt organisation i tilmeldingen. Hvis du har spørgsmål til temadagen, er du velkommen til at kontakte konsulent Ulrik Lerbech Vinther på ulv@cfbu.dk eller tlf. 23 63 75 35.