FORANKRING AF BOLIGSOCIALT ARBEJDE I CIVILSAMFUNDET

CFBU sætter i en række online-arrangementer fokus på nye veje i det boligsociale arbejde. Parallelsamfundsloven og Boligaftalen 2020 betyder færre boligsociale midler fra Landsbyggefonden. Det gør det særlig aktuelt at finde nye finansieringer og gøre andre aktører til drivkræfterne bag mere af det boligsociale arbejde.

Med dette arrangement vil vi se nærmere på, hvordan boligsocialt arbejde kan forankres i civilsamfundet. Det handler både om forankring af konkrete boligsociale aktiviteter, men også forankring af det store frivillige engagement blandt beboerne, som de boligsociale medarbejdere mange steder understøtter aktivt. Der er et kæmpe potentiale i forankring hos civilsamfundet – både i de store NGO’er, i lokale foreninger og hos de frivillige beboere – Et potentiale der er behov for yderligere at aktivere og understøtte, hvis de boligsociale helhedsplaner i fremtiden bliver mindre eller nogle steder helt forsvinder.

Kom og bliv inspireret og deltag i debatten om, hvordan civilsamfundet kan forankre boligsocialt arbejde.

Program

  • 9:00: Velkomst og introduktion til dagen
  • 9:15: De frivillige i udsatte boligområder - forankringspotentialer og udfordringer – med oplæg fra Rikke Mygind, CFBU
  • 10:00: Frivilligcentrene - når boligsocialt arbejde skal forankres – med oplæg fra Dannie Larsen, FriSe og Hanne Sanderhoff Degn, Frivilligcenter Aarhus
  • 11:00: De små og store civilsamfundsaktører i udsatte boligområder – med en samtale mellem Morten Skov Mogensen, KFUM, Anders Riis, DGI og Anne Lejbach Jørgensen, Røde Kors.
  • 12.00: Tak for i dag

Undervejs bliver der mulighed for spørgsmål ligesom vi faciliterer dialog mellem deltagerne.

Målgruppe

Boligsociale ledere og medarbejdere, boligsociale konsulenter fra kommuner og boligorganisationer, samt civilsamfundsorganisationer og -aktører, som opererer eller ønsker at operere i udsatte boligområder.

Tid og sted

Torsdag den 11. februar kl. 9-12.

Arrangementet afholdes på Zoom. Alle tilmeldte får tilsendt et link inden arrangementet.

Tilmelding

Deltagelse er gratis. Tilmelding skal ske senest mandag den 8. februar 2021 til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navn og e-mail på alle deltagere samt organisation.