Udgivelser

CFBU producerer rapporter, håndbøger, kataloger og film om indsatser i udsatte boligområder. Vores rapporter og håndbøger fokuserer som regel på en bestemt indsatstype. I kataloget 'Løsninger til udsatte boligområder'  har CFBU samlet undersøgelser af i alt 33 indsatser til udsatte boligområder, mens kataloget

"Inspirations- og videnskatalog til nye helhedsplaner" beskriver den bedst tilgængelige viden om 40 aktivitetstyper støttet af Landsbyggefonden. Skal du/I lave en ny helhedsplan, er det sidstnævnte, I skal benytte som grundlag.

Udgivelser

CFBU producerer rapporter, håndbøger, kataloger og film om indsatser i udsatte boligområder. Vores rapporter og håndbøger fokuserer som regel på en bestemt indsatstype. I kataloget 'Løsninger til udsatte boligområder'  har CFBU samlet undersøgelser af i alt 33 indsatser til udsatte boligområder, mens kataloget

"Inspirations- og videnskatalog til nye helhedsplaner" beskriver den bedst tilgængelige viden om 40 aktivitetstyper støttet af Landsbyggefonden. Skal du/I lave en ny helhedsplan, er det sidstnævnte, I skal benytte som grundlag.

Løsninger til udsatte boligområder
Se katalog

Katalog

Løsninger til udsatte boligområder

Beboerkonfliktmægling, fritidsjobindsatser, tryghedsvandringer, robusthedskurser, bydelsmødre og mange flere. Kataloget samler op på erfaringer og resultater fra de 33 forskellige områdefokuserede indsatser, som CFBU foreløbigt har evalueret.

Inspirations- og videnskatalog til nye helhedsplaner
Se katalog

Katalog

Inspirations- og videnskatalog til nye helhedsplaner

Kataloget beskriver de 40 mest almindelige boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefondens 2015-18 midler. For hver aktivitet er der bl.a. beskrevet en række grundforudsætninger og aktivitetens virkning samt væsentlige anbefalinger til implementeringen.

Se rapport

Rapport

Robuste unge

Rapportens resultater viser at deltagerne på et robusthedskursus for unge uden uddannelse på kort tid har skabt markante resultater for deltagerne: 84% er kommet i gang med en uddannelse, og blandt deltagerne er gruppen uden uddannelse blevet mere end halveret.  

 

Se rapport

Rapport

Ildfugle

Fysiske strabadser og tid til at snakke fremtidsplaner er noget af det, der hjælper de unge. Det viser rapporten, hvor 36% af en gruppe 18-25 årige efter 12 uger er kommet i job eller uddannelse.

Se film

Film

Ildfugle

En kort film om brandmænd, som får unge i uddannelse.

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner
Se håndbog

Håndbog

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner

I håndbogen beskrives fire måder, hvorpå et samarbejde mellem skole og helhedsplaner kan finde sted. Derudover gives der inspiration til, hvordan den boligsociale helhedsplan gennem samarbejde med skolen kan styrke indsatsen over for børn og unge.

Brobygning mellem skole og forældre
Se håndbog

Håndbog

Brobygning mellem skole og forældre

Børn klarer sig bedre i skolen, hvis deres forældre bakker dem op og f.eks. læser lektier med dem. I CFBUs nye håndbog beskrives der, hvordan boligsociale medarbejdere i udsatte boligområder kan agere bindeled mellem sårbare familier og børnenes skoler.

 

Se rapport

Rapport

Bakken - en evaluering at et alternativt undervisningsforløb

Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser
Se håndbog

Håndbog

Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser

De skjulte ressourcer
Se rapport

Rapport

De skjulte ressourcer

På vej frem
Se rapport

Rapport

På vej frem

Se håndbog

Håndbog

Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner
Se rapport

Rapport

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner

Boligsociale job- og uddannelsesvejledninger
Se håndbog

Håndbog

Boligsociale job- og uddannelsesvejledninger

Se rapport

Rapport

Små skridt mod beskæftigelse

Se rapport

Rapport

Relationsarbejde i udsatte boligområder