Udgivelser

Rapport - Entydig ledelse
Se håndbog

Håndbog

Entydig ledelse

Ny organisering og ledelse i det boligsociale felt.

Februar 2017

Se rapport

Rapport

Sociale viceværter

En effektevaluering af sociale viceværters arbejde mod fogedudsættelser.

Februar 2017

Se rapport

Rapport

Trygheden i danske byområder 3

En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark.

December 2016

Se rapport

Rapport

Ildfugle

Evaluering af en aktiveringsindsats for sårbare unge.

November 2016

Se film

Film

Ildfugle

En kort film om brandmænd, som får unge i uddannelse.

November 2016

Se rapport

Rapport

Fædreindsatser

Baggrundsviden og praksisanvisninger til det boligsociale arbejde med fædre i udsatte boligområder.

September 2016

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner
Se håndbog

Håndbog

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner

Eksempler på samarbejdstyper og anbefalinger til opstart og drift af samarbejder mellem skoler og helhedsplaner.

September 2016

Brobygning mellem skole og forældre
Se håndbog

Håndbog

Brobygning mellem skole og forældre

En håndbog om boligsociale indsatser.

September 2016

Aktiviteter der stykrer naboskabet
Se rapport

Rapport

Aktiviteter der styrker naboskabet

Kortlægning af international forskning og erfaringer.

September 2016

Se film

Film

Hvad rådgiver CFBU om?

En kort film om CFBU og hvad vi rådgiver om.

August 2017

Se rapport

Rapport

Rapport - Bakken - en evaluering at et alternativt undervisningsforløb

En evaluering af et alternativt undervisningsforløb for børn og unge i Charlottekvarteret.

August 2016

Se film

Film

Det nye Boligsociale Danmarkskort

En kort film om det boligsociale Danmarkskort, der bl.a. indeholder oplysninger om kontaktpersoner, indsatstyper og specifikke aktiviteter.

August 2016

Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser
Se håndbog

Håndbog

Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser

Erfaringer, input og gode råd til samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser.

Juni 2016

Se håndbog

Håndbog

Kommunernes arbejde med helhedsplaner

Udfordringer og potentialer i kommunernes arbejde med helhedsplaner.

Juni 2016

Virksomhedssamarbejde i ungeindsatsen
Se rapport

Rapport

Virksomhedssamarbejde i ungeindsatsen

Evaluering og læringspunkter fra et CSR-projekt i tre caseområder.

November 2015

Trygheden i danske byområder 2
Se rapport

Rapport

Trygheden i danske byområder 2

En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark.

Marts 2016