Udgivelser

Som led i CFBU's arbejde med at kvalificere den boligsociale indsats udgiver vi løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver.

Her finder du knap 100 publikationer, som handler om alt fra familiekurser og fremskudte beskæftigelsesindsatser til flyttemønstre og bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Udgivelser

Som led i CFBU's arbejde med at kvalificere den boligsociale indsats udgiver vi løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver.

Her finder du knap 100 publikationer, som handler om alt fra familiekurser og fremskudte beskæftigelsesindsatser til flyttemønstre og bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Mindspring-forældregrupper
Se rapport

Rapport

Mindspring-forældregrupper

Styrkede forældrekompetencer og færre konflikter mellem børn og deres forældre i de udsatte boligområder. Det er nogle af resultaterne af MindSpring-forældregrupper, hvor forældre i udsatte boligområder gennem et gruppeforløb får styrket deres forældrekompetencer. Læs CFBUs evaluering der har fulgt konceptet i fem udsatte boligområder.

Januar 2016

På vej frem
Se rapport

Rapport

På vej frem

Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt flere får en ungdomsuddannelse. CFBU har gennem en registerbaseret analyse undersøgt, om den samme positive udvikling gør sig gældende i udsatte boligområder, og om uddannelsesmønstrene for unge i udsatte boligområder er anderledes end for andre unge i Danmark.

December 2015

Hotpot
Se rapport

Rapport

Hotpot slutevaluering

Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne, konkluderer CFBU i denne slutevaluering. 

December 2015

Den danske hotspot model
Se håndbog

Håndbog

Den danske hotspot model

Denne håndbog gennemgår hotspotmodellens vigtigste komponenter, kommer med en række anbefalinger til at organisere og drive en hotspotindsats samt beskriver effekten i boligområderne.

December 2015

Kommunerne på banen
Se rapport

Rapport

Kommunerne på banen

I denne rapport har CFBU undersøgt fem kommuner, der på hver deres måde har fået samarbejdet og de boligsociale indsatser til at fungere. Erfaringerne fra de fem kommuner er i rapporten omsat til en række anbefalinger, der kan styrke samarbejdet i andre kommuner.

December 2015

Forstå CFBU på tre minutter
Se film

Film

Forstå CFBU på tre minutter

På ganske få minutter kan du blive meget klogere på, hvad Center For Boligsocial Udvikling laver, og hvad vi kan hjælpe dig med.  

August 2017

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København
Se rapport

Rapport

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København

CFBUs effektevaluering af fremskudte beskæftigelsesindsatser i Københavns Kommune. Evalueringen viser, at jobvejledningerne har en effekt ift. at få udsatte borgere rykket tættere på arbejdsmarkedet - i højere grad end den ordinære beskæftigelsesindsats.

September 2015

Se håndbog

Håndbog

Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder

I en håndbog har CFBU og BL - Danmarks Almene Boliger samlet en række gode råd, regler og forhold, man skal tænke over, hvis man vil hjælpe socialøkonomiske virksomheder i gang.

September 2015

Indblik i et familiekursus
Se film

Film

Indblik i et familiekursus

Videoen giver et indblik i hvilken forskel et familiekursus kan gøre for familier med forskellige udfordringer. De boligsociale familiekurser styrker forældrene i at tage større ansvar for deres børns trivsel, uddannelse og holde dem ude af kriminalitet. Kurserne kører med forskellige fokus rundt omkring i landet. 

September 2015

Se rapport

Rapport

Boligsociale familiekurser

Familiekurserne på Amagerbro arbejder med at hjælpe forældre med tage ansvar for deres børns trivsel, uddannelse og at holde dem ude af kriminalitet. Kurserne har kørt gennem flere år, og CFBU har samlet de positive resultater og erfaringer i denne rapport.

September 2015

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse
Se rapport

Rapport

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse

Sociale indsatser i udsatte boligområder giver signifikant færre kriminelle unge, det viser CFBU's undersøgelse af kriminalitetsforebyggelse i landets udsatte boligområder.

Maj 2015

Naboskab: Biavlerne i Urbanplanen
Se film

Film

Biavlerne i Urbanplanen

Svirrende bivinger og naboskab – hvordan hænger det sammen? Den korte film "Biavlerne i Urban-planen" fortæller, hvad et biavlerprojekt kan betyde for naboskabet i et boligområde.

Juni 2015

Naboskab i udsatte boligområder
Se rapport

Rapport

Naboskab i udsatte boligområder

Der er gode grunde til fortsat at arbejde på at styrke naboskabet i udsatte boligområder, viser rapporten fra CFBU. Rapporten sætter for første gang tal på naboskabet i udsatte boligområder sammenlignet med andre danske byområder

April 2015

Beskæftigelsesmentorer for udsatte voksne
Se rapport

Rapport

Beskæftigelsesmentorer for udsatte voksne

Danmarks udsatte boligområder har fortsat store udfordringer med beskæftigelsen. Det viser opgørelsen fra CFBU over de seneste ti års udvikling i antallet af langtidsledige.

Marts 2015

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner
Se rapport

Rapport

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner

Unge i udsatte boligområder klarer sig markant dårligere til folkeskolens afgangseksamen end andre danske elever, viser rapport fra CFBU. Rapporten peger på øget samarbejde mellem folkeskolerne og de boligsociale helhedsplaner, som en af nøglerne til at vende udviklingen.

Marts 2015

Se rapport

Rapport

Fokus på sårbare familier i udsatte boligområder

Der er en særlig risiko for, at mere end hver tredje ung under 18 i udsatte boligområder kommer ind i en negativ spiral, det viser CFBUs rapport. CFBU har kortlagt og analyseret de igangværende indsatser og udarbejdet en række gode råd til praktikere på området.

Januar 2015