Min makkerlæser - min ven

I Min makkerlæser – min ven ansættes unge fra lokalområdet til at læsetræne med børn fra 1. eller 2. klasse. Børnene får hjælp til at læsetræne udenfor skoletiden, hvilket er afgørende for en god læseudvikling. De unge træner sociale kompetencer og gør sig erfaringer med at have et fritidsjob. Samtidig får børnene en positiv rollemodel, og de unge vokser med oplevelsen af at hjælpe et andet menneske. Min Makkerlæser – min ven er således både en læsetræningsindsats, en fritidsjobindsats og en rollemodelsindsats.

Min makkerlæser – min ven er udviklet af CFBU som en metode til at implementere læsetræningsmetoden Paired Reading, der er veldokumenteret som en virkningsfuld metode til at styrke børns læsning.

Her på siden kan du finde alle de materialer, du har brug for, hvis du vil arbejde med Min makkerlæser – min ven. Derudover kan du i denne miniguide danne dig et hurtigt overblik over indsatsen.

IMPLEMENTERINGSGUIDE

CFBU har udarbejdet en implementeringsguide, der giver indblik i, hvordan Min makkerlæser – min ven udføres i praksis. Guiden er henvendt til den projektleder, der skal drive indsatsen, og kan både læses i sin helhed, inden indsatsen igangsættes, og bruges løbende som opslagsværk.

Materialer til indsatsen

Læse- og støtteredskaber

På makkerlæsningskurset introduceres de unge for en række redskaber og støtteværktøjer, som de skal anvende under læsesessionerne med de små. Alle materialerne er samlet her, så de kan udprintes sætvis til hver af de unge.

  • Makkerlæsningsmappe - Består af læseteknikker, ordlege og en række støtteredskaber, der bl.a. beskriver, hvordan de unge kan hjælpe, hvis barnet har svært ved at læse et ord.
  • Logbog - Udfyldes af makkerlæserparrene efter hver læsesession.

MATERIALER TIL samarbejdet med skolenMATERIALER TIL FORÆLDRENE

KURSUSMATERIALE

Her kan du finde det kursusmateriale, som I skal anvende i uddannelsen af de unge makkerlæsere og evt. de små makkerlæseres forældre. Kursusmaterialet udarbejdes, så det kan tages og implementeres uden særlig oplæring.

MATERIALER TIL børn og unge
MATERIALER TIL EVALUERING

CFBUs forsøgsprojekt

Min makkerlæser – min ven er udviklet på baggrund af et forsøgsprojekt, som fandt sted i 2019 og foråret 2020. Med udgangspunkt i forskning omkring læsning og input fra boligsociale medarbejdere udviklede CFBU en prototype på en indsats, som otte boligsociale indsatser valgte at afprøve. Det ledte til videreudviklingen af det endelige koncept Min makkerlæser – min ven.

På kortet fremgår de boligsociale indsatser, som har været med til at udvikle Min makkerlæser – min ven.

Makkerlæsning i det boligsociale arbejde

Denne rapport samler dokumentation for, hvorfor det kan være en god investering af iværksætte Min makkerlæser – min ven. Den gennemgår den videnskabelige dokumentation for Paired Readings effekt på læsefærdigheder. Paired reading er den metode, som Min makkerlæser – min ven baserer sig på. Desuden beskriver rapporten resultaterne af CFBUs forsøgsprojekt for både store og små makkerlæsere.

Videoer om Min makkerlæser - min ven

Den 30. april 2020 afholdt CFBU et webinar om Min makkerlæser - min ven. Det er der blevet fire videoer ud af. Klik på linkene nedenfor og hør om:

Kontakt

Centerleder Anne Maria Foldgast er ansvarlig for Min makkerlæser - min ven. Har du spørgsmål er du velkommen til at skrive til Anne Maria Foldgast på mailadresse amf@cfbu.dk eller ringe på tlf. 25 60 78 28.