Boligsocialt Danmarkskort overgår til Landsbyggefonden

Fra d. 1. januar 2022 overgår driften og udviklingen af det Boligsociale Danmarkskort til Landsbyggefonden.

Kortet indeholder bl.a. et overblik over i hvilke kommuner og boligområder, der er boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden samt kontaktoplysninger til disse. Samtidigt giver kortet et overblik over indsatsernes tidsperiode og volumen samt indblik i indsatstyper. Kortet opdateres løbende.

Det Boligsociale Danmarkskort har eksisteret i en årrække og blev sidst relanceret i et samarbejde mellem Boligsocialnet, KL – Kommunernes Landsforening og Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

Spørgsmål og inputs vedrørende kortet rettes fremover til Landsbyggefonden, Olav Kirchhoff, olk@lbf.dk. Spørgsmål til boligsociale indsatser rettes til Aviaja Sigsgaard, ajs@lbf.dk.