Film

Se alle videoer

Nu undersøger vi

 
 • CFBU kortlægger det kriminalpræventive samarbejde i boligområderne Tingbjerg og Husum, og analyserer hvad netværkssamarbejde betyder for kriminalitetsforebyggelsen.

  Forventet udgivelse: Februar 2018

  Kontakt: Lasse Kjeldsen, tlf. 31 31 87 16, lkj@cfbu.dk

 • CFBU undersøger de seneste års udvikling i fritidsjobbere i udsatte boligområder og sammenhængen med de unges uddannelsesfrekvens.

  Forventet udgivelse: Januar 2018

  Kontakt: Philip Zacho Kuipers, tlf. 60 38 84 42, pzk@cfbu.dk

 • CFBU undersøger de langsigtede effekter af helhedsorienterede mentorindsatser for kriminelt belastede unge. Gennem registeranalyse og spørgeskemaundersøgelse sammenlignes gruppens udvikling ift. kriminalitet, uddannelse og beskæftigelse med en kontrolgruppe af lignende unge.

  Forventet udgivelse: Januar 2018

  Kontakt: Lasse Kjeldsen, tlf. 31 31 87 16, lkj@cfbu.dk

 • CFBU kortlægger tidlige indsatser, hvor helhedsplaner samarbejder med daginstitutioner for at udsatte børn og deres familier.

  Forventet udgivelse: Februar 2018

  Kontakt: Helle Nielsen, tlf. 25 79 50 35hni@cfbu.dk

 • CFBU undersøger i 2017-2019 forskellige aspekter af medborgercentre i udsatte boligområder. Undersøgelsens del 1 fokuserer på mapping som metode til at kortlægge ressourcer og samarbejdsflader i et boligområde, del 2 består af en kortlægning af forskellige typer medborgercentre og i del 3 følger vi tilblivelsen af et medborgercenter på Frederiksberg og bl.a. hvad dette betyder for netværksdannelsen i boligområdet.

  Forventet udgivelse:
  Del 1, December 2017
  Del 2, Maj 2018
  Del 3, Oktober 2019

  Kontakt: Sarah Lunar, tlf. 26 40 25 80, slu@cfbu.dk

Det boligsociale Danmarkskort

Gå på opdagelse her