Film

Se alle videoer

Nu undersøger vi

 
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU København

  CFBU evaluerer og følger implementeringen af et tværsektorielt samarbejde om lokalbaseret uddannelsesvejledning i en række udsatte boligområder i København gennem en periode på fire år. Evalueringen skal svare på, om indsatsen har den tilsigtede effekt, hvordan de respektive elementer i indsatsen fungerer, og hvordan indsatsen kan udvikles undervejs og tilpasses forskellige lokale forhold. CFBU kombinerer i evalueringen registerbaserede effektmålinger med interviews og workshops med de involverede parter.

  Kontakt: Mette Fabricius Madsen

 • Uddannelse og jobgaranti

  Gennem satspuljen for 2017 støtter Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen en uddannelses- og beskæftigelsesindsats i fem udsatte boligområder. Formålet med indsatsen er at få viden om hvilke indsatser, der virker og skabe et konstruktivt samarbejde mellem boligorganisation og kommune under rammerne af en lokalbaseret fremskudt indsats. CFBU evaluerer de fem projekter og støtter implementeringen ved at afholde undervisningsdage, workshops og projektbesøg i de enkelte boligområder. Evalueringen vil have fokus på hvordan den undersøgelsesbaserede viden anvendes og indsatsens resultater.

  Kontakt: Mette Fabricius Madsen

 • Social interaktion via fysiske faciliteter

  CFBU undersøger, hvordan samspillet mellem fysiske faciliteter og boligsociale aktiviteter i udsatte boligområder kan skabe mødesteder og fremme social interaktion mellem beboere og lokale borgere, der ikke bor i boligområdet. Undersøgelsen bygger på et litteraturstudie, en screening samt interviews og observationer, og kommer med inspiration til, hvordan helhedsplaner, boligorganisationer, kommuner og andre interesserede aktører kan arbejde vidensbaseret og målrettet med fysiske faciliteter og aktiviteter, der kan åbne boligområderne op og skabe social interaktion på tværs af socialgrupper.

  Kontakt: Siff Monrad Langkilde

 • Makkerlæsning

  CFBU arbejder på at implementere det evidensbaserede koncept ’Makkerlæsning’ i de boligsociale indsatser. Makkerlæsning består i, at nye læsere matches med en erfaren læser og læsetræner efter bestemte retningslinjer to til tre gange om ugen. CFBU søger midler til realisering af et forsøgsprojekt, og planlægger at udvikle en implementeringsguide til fri afbenyttelse i de boligsociale indsatser.

  Kontakt: Nana Øland Frederiksen

 • Civilsamfund

  CFBU vil med dette projekt skabe viden og læring om, hvilke udfordringer – og potentialer – der eksisterer i forbindelse med samarbejde om civilsamfundsudvikling i udsatte boligområder. Det sker gennem etablering af strategiske partnerskaber i udvalgte boligområder. CFBU vil følge partnerskaberne, foretage vidensindsamling og sammen med partnerskaberne udvikle værktøjer, der kan udbredes til andre udsatte boligområder.

  Kontakt: Sarah Lunar

Det boligsociale Danmarkskort

Gå på opdagelse her