Film

Se alle videoer

Nu undersøger vi

 
 • PH.D OM KOBLING AF FYSISKE OG SOCIALE INDSATSER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

  CFBUs chefkonsulent, Lasse Kjeldsen, har med sit Ph.d. projekt fokus på, hvordan koblingen mellem fysiske og sociale indsatser i udsatte boligområder kan styrkes. Som følge af bl.a. parallelsamfundsaftalen er der herhjemme et stigende fokus på fysiske omdannelser i udsatte boligområder, der har til formål at skabe social forandring. Det betoner et behov for at koble fysiske og sociale indsatser, hvilket har vist sig vanskeligt i praksis. Ph.d. projektet startede op i 2019 og forventes afsluttet i 2023 med løbende udgivelser af videnskabelige artikler og rapporter.

  Kontakt: Lasse Kjeldsen

 • PRAKTIKPLADSER OG JOBSKABELSE I RENOVERING

  I løbet af 2021-2022 følger CFBU 4-5 almene renoveringsprojekter og yder implementeringsstøtte i fomr af rådgivning om både aftaleindgåelse, organisering og drift af indsatsen. Det gør vi for at være med til at sikre, at potentialet for praktikpladser og beskæftigelse indfries i forbindelse med den forestående og omfattende renovering i den almene boligsektor. Med den Grønne Boligaftale fra 2020 er der nemlig afsat 30,2 mia. kr. fra LBF til renovering i den almene boligsektor i perioden 2021-2026. Det skaber mulighed for uddannelses- og praktikpladser, og aftalens parter har et mål om, at 14 % af de beskæftigede skal være lærlinge i praktik. CFBU vil løbende sprede viden og erfaringer fra projektet, der afsluttes med en virkningsevaluering i 2022.

  Kontakt: Mette Fabricius Madsen

 • DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE I BEVÆGELSE

  CFBU har lige nu fokus på, at det i mange udsatte boligområder er nødvendigt at finde nye lokale løsninger i forhold til finansiering, samarbejdspartnere og udførelsen af det boligsociale arbejde. De seneste år er der kommet nye politiske visioner og ikke mindst nye økonomiske rammer for det boligsociale arbejde. Mange boligorganisationer og kommuner er derfor enten tvunget- eller inspireret til at overveje, hvordan de kan og vil videreføre deres boligsociale arbejde. I et samarbejde med bl.a. Landsbyggefonden og Boligsocialnet understøtter CFBU dialogen om, hvordan det boligsociale arbejde kan udvikles. Derfor indsamler CFBU viden om de bevægelser, der lige nu sker med det boligsociale arbejde. Vi tilbyder inspirationsarrangementer og processtøtte, der kvalificerer parterne til at designe deres fremtidige lokale boligsociale arbejde.

  Kontakt: Helle Nielsen

 • SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

  CFBU er i gang med at opbygge mere viden om, hvordan socialøkonomiske virksomheder i samarbejde med boligorganisationer kan eksperimentere med at rumme kollegaer, der ikke er skåret helt som de andre og samtidig knække koden til integration og bidrage positivt til nærområdet. Undersøgelsen sker i tæt dialog med centrale parter og i samarbejde med BL og LBF. En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der samtidig med at drive erhverv har et socialt og samfundsgavnlig sigte. I udsatte boligområder er der en gruppe beboere, for hvem socialøkonomiske virksomheder er en god mulighed for at komme nærmere arbejdsmarkedet.

  Kontakt: Karen Broberg

Det Boligsociale Danmarkskort

Gå på opdagelse her