Film

Se alle videoer

Nu undersøger vi

 
 • CFBU evaluerer i 2017 projektet Baba – Fædre for forandring, som arbejder på at bringer etniske minoritetsfædre i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv og i lokalsamfundet. Evalueringen ligger i forlængelse af CFBU's kortlægning af fædreindsatser fra 2016.

  Forventet udgivelse: Oktober 2017

  Kontakt: Sidsel Vinther Breau, tlf. 50 55 33 96sbr@cfbu.dk

 • CFBU udarbejder en guide til forskellige metoder til at arbejde med rollemodeller. Guiden er baseret på caseundersøgelser af rollemodelprojekter i fem boligområder.

  Forventet udgivelse: September 2017

  Kontakt: Mette Fabricius Madsen, tlf. 30 24 58 18, mfm@cfbu.dk

 • CFBU undersøger de seneste års udvikling i fritidsjobbere i udsatte boligområder og sammenhængen med de unges uddannelsesfrekvens.

  Forventet udgivelse: Januar 2018

  Kontakt: Philip Zacho Kuipers, tlf. 60 38 84 42, pzk@cfbu.dk

 • CFBU undersøger de langsigtede effekter af helhedsorienterede mentorindsatser for kriminelt belastede unge. Gennem registeranalyse og spørgeskemaundersøgelse sammenlignes gruppens udvikling ift. kriminalitet, uddannelse og beskæftigelse med en kontrolgruppe af lignende unge.

  Forventet udgivelse: Januar 2018

  Kontakt: Lasse Kjeldsen, tlf. 31 31 87 16, lkj@cfbu.dk

 • CFBU kortlægger tidlige indsatser, hvor helhedsplaner samarbejder med daginstitutioner for at udsatte børn og deres familier.

  Forventet udgivelse: Februar 2018

  Kontakt: Sidsel Vinther Breau, tlf. 50 55 33 96sbr@cfbu.dk

 • CFBU kortlægger det kriminalpræventive samarbejde i boligområderne Tingbjerg og Husum, og analyserer hvad netværkssamarbejde betyder for kriminalitetsforebyggelsen.

  Forventet udgivelse: Februar 2018

  Kontakt: Lasse Kjeldsen, tlf. 31 31 87 16, lkj@cfbu.dk

Det boligsociale Danmarkskort

Gå på opdagelse her