Film

Se alle videoer

Nu undersøger vi

 
 • CFBU har lige nu fokus på den kommende permanente genhusning af beboere fra de såkaldte omdannelsesområder. Som følge af parallelsamfundsaftalen skal beboersammensætningen ændres markant i omdannelsesområderne frem mod 2030, og mange beboere skal derfor genhuses permanent. I løbet af det næste år undersøger CFBU, hvordan boligorganisationer, kommuner og andre aktører planlægger og arbejder med den permanente genhusning af beboerne.

  Kontakt: Anne Clementsen

 • CFBU undersøger lige nu investorers og developeres rolle i udviklingen af de såkaldte omdannelsesområder i Danmark. Vi kommer til at kigge på, hvilken betydning de har for udviklingen af områderne. Hvilke boligtyper etablerer de for eksempel, hvor stort et socialt fokus har de i deres udvikling af områderne, og hvor meget samarbejder de med boligorganisationer, kommune og andre relevante aktører? Formålet med projektet er at formidle denne viden til boligorganisationer og kommuner, der står overfor at etablere aftaler med investorer og developere.

  Kontakt: Anne Clementsen

 • PH.D OM KOBLING AF FYSISKE OG SOCIALE INDSATSER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

  CFBUs chefkonsulent, Lasse Kjeldsen, har med sit Ph.d. projekt fokus på, hvordan koblingen mellem fysiske og sociale indsatser i udsatte boligområder kan styrkes. Som følge af bl.a. parallelsamfundsaftalen er der herhjemme et stigende fokus på fysiske omdannelser i udsatte boligområder, der har til formål at skabe social forandring. Det betoner et behov for at koble fysiske og sociale indsatser, hvilket har vist sig vanskeligt i praksis. Ph.d. projektet startede op i 2019 og forventes afsluttet i 2023 med løbende udgivelser af videnskabelige artikler og rapporter.

  Kontakt: Lasse Kjeldsen

 • DET BOLIGSOCIALE ARBEJDE I BEVÆGELSE

  CFBU har lige nu fokus på, at det i mange udsatte boligområder er nødvendigt at finde nye lokale løsninger i forhold til finansiering, samarbejdspartnere og udførelsen af det boligsociale arbejde. De seneste år er der kommet nye politiske visioner og ikke mindst nye økonomiske rammer for det boligsociale arbejde. Mange boligorganisationer og kommuner er derfor enten tvunget- eller inspireret til at overveje, hvordan de kan og vil videreføre deres boligsociale arbejde. I et samarbejde med bl.a. Landsbyggefonden og Boligsocialnet understøtter CFBU dialogen om, hvordan det boligsociale arbejde kan udvikles. Derfor indsamler CFBU viden om de bevægelser, der lige nu sker med det boligsociale arbejde. Vi tilbyder inspirationsarrangementer og processtøtte, der kvalificerer parterne til at designe deres fremtidige lokale boligsociale arbejde.

  Kontakt: Rikke Engly Mygind

 • SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

  CFBU er i gang med at opbygge mere viden om, hvordan socialøkonomiske virksomheder i samarbejde med boligorganisationer kan eksperimentere med at rumme kollegaer, der ikke er skåret helt som de andre og samtidig knække koden til integration og bidrage positivt til nærområdet. Undersøgelsen sker i tæt dialog med centrale parter og i samarbejde med BL og LBF. En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der samtidig med at drive erhverv har et socialt og samfundsgavnlig sigte. I udsatte boligområder er der en gruppe beboere, for hvem socialøkonomiske virksomheder er en god mulighed for at komme nærmere arbejdsmarkedet.

  Kontakt: Karen Broberg

Det Boligsociale Danmarkskort

Gå på opdagelse her