Film

Se alle videoer

Nu undersøger vi

 
 • CFBU undersøger i 2016, hvordan UU-vejledninger og boligsociale indsatser i fællesskab kan få unge til at tage en uddannelse. CFBU undersøger de praktiske erfaringer og resultaterne af de tværfaglige samarbejder.

  Forventet udgivelse, Del 1: Maj 2016
  Forventet udgivelse, Del 2: Januar 2017

  Kontakt: Mette Fabricius Madsen, tlf. 30 24 58 18, mfm@cfbu.dk

 • CFBU går i dybden med de undervisningsforløb for udsatte børn, der etableres i et samarbejde mellem skole og helhedsplan i Charlotteager i Hedehusene. Gennem bl.a. kvalitative interviews undersøger vi, hvordan forløbene hjælper børnene med den faglige og sociale trivsel.

  Forventet udgivelse: Juni 2016

  Kontakt: Anne Maria Foldgast, tlf. 50 89 45 07, amf@cfbu.dk

  Læs mere

 • CFBU kortlægger i samarbejde med professionshøjskolen Metropol den internationale forskning og andre evalueringer af områdebaserede aktiviteter, der styrker trivslen og naboskabet blandt beboerne i et boligområde.

  Forventet udgivelse: Juni 2016

  Kontakt: Majken Rhod, tlf 50 10 19 58, mrh@cfbu.dk

 • Flere beboere i udsatte boligområder er utrygge, sammenlignet med resten af landet. Nu undersøger CFBU i samarbejde med KORA, hvilke faktorer, der påvirker tryghed og utryghed i udsatte boligområder. 

  Forventet udgivelse, Del 1: Marts 2016
  Forventet udgivelse, Del 2: Juni 2016

  Kontakt: Lasse Kjeldsen, tlf. 31 31 87 16, lkj@cfbu.dk

  Læs mere

 • Mange udsatte boligområder har ansat sociale viceværter, der bl.a. løser konflikter, hjælper udsatte beboere og forebygger hærværk. CFBU vil i 2016 måle resultaterne af indsatserne og beskrive virksomme metoder for viceværternes arbejde.

  Forventet udgivelse: Juni 2016

  Kontakt: Kristine Larsen, tlf. 50 77 80 60, kla@cfbu.dk

 • Ildfuglene

  Ildfuglene i Roskilde minder om brandkadet-projekterne, men henvender sig til 18-25 årige på overførselsindkomst. CFBU følger fire ildfugle-kurser frem til april 2016 og undersøger resultaterne gennem bl.a. kvalitative interviews, registerdata-analyser og deltagerobservation.

  Forventet udgivelse: August 2016

  Kontakt: Helle Nielsen, tlf. 25 79 50 35hni@cfbu.dk

 • Mange udsatte boligområder har bemandede væresteder for områdets unge. CFBU vil i 2016 undersøge, hvordan man bedst organiserer et bemandet værested, så det skaber en positiv udvikling for boligområdets unge.

  Forventet udgivelse: September 2016

  Kontakt: Nana Øland Frederiksen, tlf. 26 23 63 03, nfr@cfbu.dk

 • CFBU undersøger de langsigtede effekter af helhedsorienterede mentorindsatser for kriminelt belastede unge. Gennem registeranalyse og spørgeskemaundersøgelse sammenlignes gruppens udvikling ift. kriminalitet, uddannelse og beskæftigelse med en kontrolgruppe af lignende unge.

  Forventet udgivelse: November 2016

  Kontakt: Lasse Kjeldsen, tlf. 31 31 87 16, lkj@cfbu.dk

 • Landsbyggefonden vil fra 2016 og frem stille krav om ”entydig ledelse” i nye helhedsplaner. CFBU vil derfor undersøge de hidtidige erfaringer med entydig ledelse og komme anbefalinger til implementering af denne nye organisationsstruktur.

  Forventet udgivelse: Oktober 2016

  Kontakt: Philip Zacho Kuipers, tlf. 60 38 84 42, pzk@cfbu.dk

 • Projektet ”Bo & Gro” organiserer fælles haveprojekter i tre boligområder i Helsingør for at styrke trivslen og naboskabet. CFBU følger projekterne og undersøger resultaterne gennem bl.a. en social netværksanalyse og kvalitative interviews.

  Forventet udgivelse: December 2016

  Kontakt: Søren Brink Larsen, tlf. 30990341, sla@cfbu.dk

 • CFBU samler i 2016 de mange resultater og erfaringer med at få udsatte beboere i beskæftigelse, som helhedsplanerne gennem de seneste år har oparbejdet.

  Forventet udgivelse: December 2016

  Kontakt: Helle Nielsen, tlf: 25 79 50 35, hni@cfbu.dk

 • CFBU vil i 2016 kortlægge, hvordan de boligsociale helhedsplaner kan bygge bro mellem forældre og skole. Undersøgelsen vil kortlægge de forskellige brobygningsaktiviteter og fokusere på særligt virkningsfulde indsatser.

  Forventet udgivelse: Januar 2017

  Kontakt: Sarah Lunar, tlf. 26 40 25 80, slu@cfbu.dk

 • CFBU evaluerer i 2016-2017 projektet Baba – Fædre for forandring, som arbejder på at bringer etniske minoritetsfædre i spil, så de kan støtte andre fædre i at involvere sig endnu mere i deres børns liv og i lokalsamfundet.

  Forventet udgivelse: 2017

  Kontakt: Nana Øland Frederiksen, tlf. 26 23 63 03, nfr@cfbu.dk

Det boligsociale Danmarkskort

Find indsatserne her