webtv

Se alle videoer

Nu undersøger vi

 
 • Når kommunerne fokuserer på udsatte boligområder kræver det bl.a. samarbejde på tværs af forvaltningerne. CFBU belyser gennem fem kvalitative case-undersøgelser, hvordan kommunerne organiserer det boligsociale arbejde.

  Forventet udgivelse: September 2015

  Kontakt: Rikke Engly Mygind, tlf. 30 29 76 63, rem@cfbu.dk

 • CFBU har siden 2010 evalueret gadeplansindsatserne, som har skullet mindske kriminaliteten og øge trygheden i 17 udsatte boligområder. Gennem bl.a. workshops, kvalitative interviews og registerdata-analyser undersøges resultaterne, og hvordan de i praksis er opnået.

  Forventet udgivelsesdato: September 2015

  Kontaktperson: Lasse Kjeldsen, tlf. 31 31 87 16, lkj@cfbu.dk

 • CFBU har siden 2010 evalueret hotspotindsatser, som har skullet mindske kriminaliteten og øge trygheden i otte udsatte boligområder. Gennem bl.a. workshops, kvalitative interviews og registerdata-analyser undersøges resultaterne, og hvordan de i praksis er opnået.

  Forventet udgivelse: September 2015

  Kontaktperson: Lasse Kjeldsen, tlf. 31 31 87 16, lkj@cfbu.dk

 • CFBU skaber overblik over målgruppen af unge i udsatte boligområder på kanten af uddannelsessystemet. Gennem registerdata-analyser belyses de unges problemstillinger og omfanget i udsatte boligområder.

  Forventet udgivelse: Oktober 2015

  Kontakt: Mette Fabricius Madsen, tlf. 30 24 58 18, mfm@cfbu.dk

 • Flere beboere i udsatte boligområder er utrygge, sammenlignet med resten af landet. Nu undersøger CFBU i samarbejde med KORA, hvilke faktorer, der påvirker tryghed og utryghed i udsatte boligområder. 

  Forventet udgivelse, Del 1: Januar 2016
  Forventet udgivelse, Del 2: April 2016

  Kontakt: Lasse Kjeldsen, tlf. 31 31 87 16, lkj@cfbu.dk

  Læs mere

 • Mindspring er kursusforløb for etniske forældre med teenagebørn om bl.a. børneopdragelse og kulturelle normer og værdier. CFBU følger fem af kurserne og undersøger resultaterne gennem bl.a. kvalitative interviews og spørgeskemaundersøgelse.

  Forventet udgivelse: Oktober 2015

  Kontakt: Nana Øland Frederiksen, tlf. 26 23 63 03, nfr@cfbu.dk

  Læs mere

 • CFBU går i dybden med de undervisningsforløb for udsatte børn, der etableres i et samarbejde mellem skole og helhedsplan i Charlotteager i Hedehusene. Gennem bl.a. kvalitative interviews undersøges, hvordan forløbene hjælper børnene med faglig og social trivsel.

  Forventet udgivelse: Februar 2016

  Kontakt: Anne Maria Foldgast, tlf. 50 89 45 07, amf@cfbu.dk

  Læs mere

 • CFBU undersøger, hvordan UU-vejledninger og boligsociale helhedsplaner i fællesskab kan arbejde med at få unge til at tage en uddannelse. Gennem caseundersøgelser belyses en række indsatser og praktiske erfaringer udledes.

  Forventet udgivelse: Februar 2016

  Kontakt: Mette Fabricius Madsen, tlf. 30 24 58 18, mfm@cfbu.dk

 • Ildfuglene

  Ildfuglene i Roskilde minder om brandkadet-projekterne, men henvender sig til 18-25 årige på overførselsindkomst. CFBU følger fire ildfugle-kurser frem til april 2016 og undersøger resultaterne gennem bl.a. kvalitative interviews, registerdata-analyser og deltagerobservation.

  Forventet udgivelse: August 2016

  Kontakt: Helle Nielsen, tlf. 25 79 50 35hni@cfbu.dk