//-->

Film

Se alle videoer

Nu undersøger vi

 
 • Ildfuglene

  Ildfuglene i Roskilde minder om brandkadet-projekterne, men henvender sig til 18-25 årige på overførselsindkomst. CFBU følger fire ildfugle-kurser frem til april 2016 og undersøger resultaterne gennem bl.a. kvalitative interviews, registerdata-analyser og deltagerobservation.

  Forventet udgivelse: December 2016

  Kontakt: Helle Nielsen, tlf. 25 79 50 35hni@cfbu.dk

 • Mange udsatte boligområder har ansat sociale viceværter, der bl.a. løser konflikter, hjælper udsatte beboere og forebygger hærværk. CFBU vil i 2016 måle resultaterne af indsatserne og beskrive virksomme metoder for viceværternes arbejde.

  Forventet udgivelse: December 2016

  Kontakt: Kristine Larsen, tlf. 50 77 80 60, kla@cfbu.dk

 • Flere beboere i udsatte boligområder er utrygge, sammenlignet med resten af landet. Nu undersøger CFBU i samarbejde med KORA, hvilke faktorer, der påvirker tryghed og utryghed i udsatte boligområder. 

   Del 1: Udgivet Marts 2016, læs mere her
   Del 2: Forventet udgivelse: December 2016

  Kontakt: Lasse Kjeldsen, tlf. 31 31 87 16, lkj@cfbu.dk

  Læs mere

 • CFBU samler i 2016 de mange resultater og erfaringer med at få udsatte beboere i beskæftigelse, som helhedsplanerne gennem de seneste år har oparbejdet.

  Forventet udgivelse: Januar 2017

  Kontakt: Helle Nielsen, tlf: 25 79 50 35, hni@cfbu.dk

 • Landsbyggefonden vil fra 2016 og frem stille krav om ”entydig ledelse” i nye helhedsplaner. CFBU vil derfor undersøge de hidtidige erfaringer med entydig ledelse og komme anbefalinger til implementering af denne nye organisationsstruktur.

  Forventet udgivelse: Januar 2017

  Kontakt: Philip Zacho Kuipers, tlf. 60 38 84 42, pzk@cfbu.dk

 • Mange udsatte boligområder har bemandede væresteder for områdets unge. CFBU vil i 2016 undersøge, hvordan man bedst organiserer et bemandet værested, så det skaber en positiv udvikling for boligområdets unge.

  Forventet udgivelse: Januar 2017

  Kontakt: Nana Øland Frederiksen, tlf. 26 23 63 03, nfr@cfbu.dk

 • Projektet ”Bo & Gro” organiserer fælles haveprojekter i tre boligområder i Helsingør for at styrke trivslen og naboskabet. CFBU følger projekterne og undersøger resultaterne gennem bl.a. en social netværksanalyse og kvalitative interviews.

  Forventet udgivelse: Februar 2017

  Kontakt: Søren Brink Larsen, tlf. 30990341, sla@cfbu.dk

 • CFBU undersøger de langsigtede effekter af helhedsorienterede mentorindsatser for kriminelt belastede unge. Gennem registeranalyse og spørgeskemaundersøgelse sammenlignes gruppens udvikling ift. kriminalitet, uddannelse og beskæftigelse med en kontrolgruppe af lignende unge.

  Forventet udgivelse: Marts 2017

  Kontakt: Lasse Kjeldsen, tlf. 31 31 87 16, lkj@cfbu.dk

Det boligsociale Danmarkskort

Gå på opdagelse her