Tid nok til varige forandringer?

Hvorfor er boligsociale indsatser tidsafgrænsede, når problemerne i mange af Danmarks udsatte boligområder tilsyneladenede er permanente? Det gives der 

svar på i en ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling, der for første gang analyserer fordele og ulemper ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser.

3,5 mia. kr. til sociale indsatser

I Danmarks udsatte boligområder er der en koncentration af mennesker med sociale problemer.

Arbejdsløshed, misbrug, kriminalitet, uregerlige unge med fraværende forældre og manglende fremtidsudsigter præger hverdagen, og har gjort det i mange år.

Som modsvar er der i Danmark brugt cirka 3,5 mia. kroner på sociale indsatser siden midten af 90’erne; indsatser, der skal hjælpe beboere i beskæftigelse, øge uddannelsesniveauet, hindre ungdomskriminalitet osv.

Løsninger fra CFBU

Rapporten "Tid nok til varige forandringer" kommer med en række løsningsforslag, der både tager højde for ulemper og fordele ved tidsafgrænsning af de boligsociale indsatser, så de boligsociale ressourcer for fremtiden kan udnyttes mere optimalt.

Download rapporten

Korte løbetider

Men de fleste projekter har blot en løbetid på fire-seks år, og derfor opstartes lignende projekter kort tid efter i erkendelse af, at de sociale problemer langtfra er løst med den foregående indsats.

Boligsociale indsatser er ofte under noget af et betragteligt tidspres. I mange tilfælde tager det op imod halvandet år at få de rette godkendelser og aftaler i stand.

Derefter er der blot tre-fire år, førend indsatsen skal være evalueret, forankret i andet regi eller lukket ned.

Fordele ved tidsafgrænsning

Tidsafgrænsningen på fire-seks år også har en række fordele: Administrativt er det langt nemmere at detailstyre puljefinansierede, kortsigtede projekter end ved langsigtede bloktilskud.

Samtidig kan politikere målrette puljerne og ændre kurs alt efter, hvilke politiske mærkesager, der er på dagsordenen.
Tidsafgrænsningen af de boligsociale projekter giver gode muligheder for at prøve nye indsatsformer, når de gamle har vist sig ineffektive og bidrager derfor til at skabe dynamik og forandring.

Kontakt 

Nana Øland Frederiksen
nfr@cfbu.dk 
26 23 63 03

Download rapport