Udgivelser

Som led i CFBU's arbejde med at kvalificere den boligsociale indsats udgiver vi løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver.

Her finder du knap 100 publikationer, som handler om alt fra familiekurser og fremskudte beskæftigelsesindsatser til flyttemønstre og bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Udgivelser

Som led i CFBU's arbejde med at kvalificere den boligsociale indsats udgiver vi løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver.

Her finder du knap 100 publikationer, som handler om alt fra familiekurser og fremskudte beskæftigelsesindsatser til flyttemønstre og bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Mentorindsatser i udsatte boligområder
Se håndbog

Håndbog

Mentorindsatser i udsatte boligområder

Hvordan tilrettelægger man den bedst mulige mentorindsats? Det giver håndbogen "Mentorindsatser i udsatte boligområder" svar på. 

November 2015

Se håndbog

Håndbog

Brandkadet

Brandkadet-projekterne er nytænkende rollemodelsprojekter i udsatte boligområder, hvor unge uddannes til brandkadetter og får en værdifuld indsigt i brand-mændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. CFBU har samlet en række erfaringer fra brandkadetprojekter rundt omkring i Danmark.

August 2012

Se rapport

Rapport

Godt på vej

Blot 24 pct. af de unge i udsatte boligområder har et fritidsjob, hvilket er halvt så mange som på landsplan. Og det er et problem, fordi fritidsjob har væsentlig betydning for de unges uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens senere i livet. Det indikerer CFBUs analyse af sammenhængen mellem fritidsjob og senere uddannelse og beskæftigelse for unge i udsatte boligområder.

Januar 2012

Se rapport

Rapport

Boligsociale lektiecaféer

CFBU har med denne rapport evalueret indsatsen med boligsociale lektiecaféer og gennem gode eksempler formuleret anbefalinger til det videre arbejde med lektiehjælp målrettet børn og unge i de udsatte boligområder.

Maj 2012

Boligsociale lektiecaféer
Se håndbog

Håndbog

Boligsociale lektiecaféer

Hvordan gennemfører du i praksis et projekt, hvor der oprettes boligsociale lektiecaféer? Hvad skal cafeen tilbyde, og hvilken slags hjælp har de unge behov for? Det giver denne håndbog svar på bl.a. med otte anbefalinger til opstart af en boligsocial lektiecafé.

Maj 2012