Udgivelser

Se film

Film

FRAK - En socialøkonomisk virksomhed

FRAK ansætter unge med ambitionen om at tilbyde fællesskab og tidligt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Juni 2022

Inspirations- og videnskatalog 2020
Se katalog

Katalog

Inspirations- og videnskatalog

Viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden.

Januar 2022

Se rapport

Rapport

Fremskudt uddannelsesindsats

Slutevaluering af den boligsociale ungevejlederindsats i Københavns Kommune

April 2021

Podcast

Den ekstra indsats

En podcastserie på tre afsnit, der undersøger hvad det boligsociale arbejde er og hvordan det fungerer.

Februar 2021

Se rapport

Rapport

Min makkerlæser - min ven

En implementeringsguide & Vidensgrundlag og resultater fra forsøgsprojektet Min makkerlæser – min ven.

Oktober 2020

Se rapport

Rapport

Helhedsorienterede gadeplansindsatser med mentoring

En undersøgelse af den langsigtede virkning af mentorindsatser i fire udsatte boligområder 2010-2014.

September 2018

Se rapport

Rapport

Fritidsjobbere fra udsatte boligområder

En karakteristik og status på udviklingen af unge med fritidsjob.

September 2018

Sammen om børnene
Se rapport

Rapport

Sammen om børnene

Et inspirationshæfte om tidlige indsatser i udsatte boligområder.

Januar 2018

Baba
Se rapport

Rapport

Baba

En evaluering af et læringsforløb for etniske minoritetsfædre.

December 2017

Se film

Film

Dilemmamødet hos Baba

En kort film om et såkaldt 'dilemmamøde' mellem en gruppe fædre og socialforvaltningen på Nørrebro, der bruges som et værktøj af fædreindsatsen Baba i et forsøg på at genskabe tilliden mellem de to parter.

December 2017

Bag om de faldende sigtelsesrater
Se rapport

Rapport

Rollemodeller i udsatte boligområder

Viden og anbefalinger til innovativ brug af rollemodeller.

Oktober 2017

Se rapport

Rapport

Robuste unge

Resultater af robusthedskurset UP2U for unge på kanten af  uddannelsessystemet.

 

Marts 2017

Se rapport

Rapport

Ildfugle

Evaluering af en aktiveringsindsats for sårbare unge.

November 2016

Se film

Film

Ildfugle

En kort film om brandmænd, som får unge i uddannelse.

November 2016

Se rapport

Rapport

Fædreindsatser

Baggrundsviden og praksisanvisninger til det boligsociale arbejde med fædre i udsatte boligområder.

September 2016

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner
Se håndbog

Håndbog

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner

Eksempler på samarbejdstyper og anbefalinger til opstart og drift af samarbejder mellem skoler og helhedsplaner.

September 2016