Udgivelser

CFBU udgiver løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver eller gå på opdagelse her.

CFBU's publikationer handler om alt fra fremskudte beskæftigelsesindsatser til bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Udgivelser

CFBU udgiver løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver eller gå på opdagelse her.

CFBU's publikationer handler om alt fra fremskudte beskæftigelsesindsatser til bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Se rapport

Rapport

Fædreindsatser

Fædre i udsatte boligområder kan gøre en aktiv indsats for at bakke op om børn og unge i boligområderne og være inspirerende rollemodeller for de unge. Det viser det feltstudie, som CFBU har lavet. 

September 2016

Aktiviteter der stykrer naboskabet
Se rapport

Rapport

Aktiviteter der styrker naboskabet

Fællesspisning, byfester og nyttehaver i et boligområde kan styrke naboskabet. CFBUs rapport viser overordnet, at naboskabsfremmende indsatser fra boligselskaber og kommuner kan være en langsigtet investering i boligområdernes sociale sammenhængskraft.

September 2016

Se rapport

Rapport

Rapport - Bakken - en evaluering at et alternativt undervisningsforløb

En evalurering fra CFBU af et undervisningsforsøg i Hedehusene. Evalueringen har påvist, at folkeskoleeleverne på Charlotteskolen ikke kun har fået bedre faciliteter men også bedre samarbejde, mere ansvarsfølelse, øget motivation for at lære og bedre trivsel. 

August 2016

Se film

Film

Det nye Boligsociale Danmarkskort

En kort film om det boligsociale Danmarkskort. Kortet indeholder kontaktoplysninger på ledere af de boligsociale indsatser og på kommunernes boligsociale koordinatorer. Ved at søge i kortet eller ved at bruge søgefunktionen til venstre for kortet kan du få overblik over udbredelsen af bestemte indsatstyper og finde frem til specifikke aktiviteter.

August 2016

Se rapport

Rapport

Potentialer i konfliktmægling

Tal fra KAB viser, at juridiske klager kan ende med at koste en boligafdeling 50.000 kr., hvorimod et konfliktmæglingsforløb for boligafdelingen beløber sig til 5.000 kr. CFBU har i denne undersøgelse om konfliktmægling kortlagt de danske erfaringer og samtidig dykket ned i de hollandske erfaringer med frivillige mæglere indenfor området.

Februar 2016

De skjulte ressourcer
Se rapport

Rapport

De skjulte ressourcer

Rapporten tager udgangspunkt i Greve Nords særlige indsats for ægtefælleforsørgede indvandrerkvinder, hvis formål er at få disse kvinder i arbejde eller uddannelse, forbedre deres danskkundskaber samt gøre dem mindre isolerede og socialt udsatte. Undersøgelsen viser overordnet set, at indsatsen har fået 58 % af de deltagende kvinder i job eller uddannelse.

Januar 2016

Mindspring-forældregrupper
Se rapport

Rapport

Mindspring-forældregrupper

Styrkede forældrekompetencer og færre konflikter mellem børn og deres forældre i de udsatte boligområder. Det er nogle af resultaterne af MindSpring-forældregrupper, hvor forældre i udsatte boligområder gennem et gruppeforløb får styrket deres forældrekompetencer. Læs CFBUs evaluering der har fulgt konceptet i fem udsatte boligområder.

Januar 2016

Se rapport

Rapport

Boligsociale familiekurser

Familiekurserne på Amagerbro arbejder med at hjælpe forældre med tage ansvar for deres børns trivsel, uddannelse og at holde dem ude af kriminalitet. Kurserne har kørt gennem flere år, og CFBU har samlet de positive resultater og erfaringer i denne rapport.

September 2015

Naboskab i udsatte boligområder
Se rapport

Rapport

Naboskab i udsatte boligområder

Der er gode grunde til fortsat at arbejde på at styrke naboskabet i udsatte boligområder, viser rapporten fra CFBU. Rapporten sætter for første gang tal på naboskabet i udsatte boligområder sammenlignet med andre danske byområder

April 2015

Se rapport

Rapport

Projekt bydelsmødre

I Bydelsmødreprojekterne bygger man på de ressourcer, der findes blandt indvandrerkvinder i de udsatte boligområder og lader stærke indvandrerkvinder være formidlere mellem isolerede kvinder og det danske samfund. De metoder, der anvendes i Bydelsmødreprojekterne, viser gode resultater, men der er også rum for forbedringer, viser CFBUs evaluering. 

April 2010

Bydelsmødre
Se håndbog

Håndbog

Bydelsmødre

Hvordan gennemfører du i praksis et bydelsmødre-projekt? Hvilken målgruppe retter de sig mod, og hvilken slags hjælp skal de tilbyde?  Det giver håndbogen "Bydelsmødre" svar på, og gennemgår en række anbefalinger til opstart af et bydelsmødre-projekt.

April 2010

Se rapport

Rapport

Boligsociale lektiecaféer

CFBU har med denne rapport evalueret indsatsen med boligsociale lektiecaféer og gennem gode eksempler formuleret anbefalinger til det videre arbejde med lektiehjælp målrettet børn og unge i de udsatte boligområder.

Maj 2012