Udgivelser

Se rapport

Rapport

Fædreindsatser

Baggrundsviden og praksisanvisninger til det boligsociale arbejde med fædre i udsatte boligområder.

September 2016

Aktiviteter der stykrer naboskabet
Se rapport

Rapport

Aktiviteter der styrker naboskabet

Kortlægning af international forskning og erfaringer.

September 2016

Se rapport

Rapport

Rapport - Bakken - en evaluering at et alternativt undervisningsforløb

En evaluering af et alternativt undervisningsforløb for børn og unge i Charlottekvarteret.

August 2016

Virksomhedssamarbejde i ungeindsatsen
Se rapport

Rapport

Virksomhedssamarbejde i ungeindsatsen

Evaluering og læringspunkter fra et CSR-projekt i tre caseområder.

November 2015

Trygheden i danske byområder 2
Se rapport

Rapport

Trygheden i danske byområder 2

En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark.

Marts 2016

Gadeplanbanner
Se rapport

Rapport

Gadeplan slutevaluering

Slutevaluering af 17 indsatser under puljen for helhedsorienteret gadeplansindsats.

Oktober 2015

Se rapport

Rapport

Potentialer i konfliktmægling

Erfaringer med konfliktmægling som løsningsform i almene boligområder.

Februar 2016

De skjulte ressourcer
Se rapport

Rapport

De skjulte ressourcer

En evaluering af en beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgede kvinder med anden etnisk baggrund.

Januar 2016

Mindspring-forældregrupper
Se rapport

Rapport

Mindspring-forældregrupper

Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt i fem udsatte boligområder i København.

Januar 2016

På vej frem
Se rapport

Rapport

På vej frem

En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder.

December 2015

Hotpot
Se rapport

Rapport

Hotpot slutevaluering

Slutevaluering af hotspotpuljen.

December 2015

Kommunerne på banen
Se rapport

Rapport

Kommunerne på banen

Udfordringer og potentialer i kommunernes arbejde med helhedsplaner.

December 2015

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København
Se rapport

Rapport

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København

En virkningsevaluering af indsatsens effekt.

September 2015

Se rapport

Rapport

Boligsociale familiekurser

Erfaringer fra Amagerbro.

September 2015

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse
Se rapport

Rapport

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse

En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder.

Maj 2015

Naboskab i udsatte boligområder
Se rapport

Rapport

Naboskab i udsatte boligområder

En måling af naboskabet i udsatte boligområder sammenlignet med andre boligområder i Danmark.

April 2015