Udgivelser

Se rapport

Rapport

Fritidsjobbere fra udsatte boligområder

En karakteristik og status på udviklingen af unge med fritidsjob.

September 2018

Se rapport

Rapport

Renovering og jobskabelse i udsatte boligområder

En undersøgelse af beskæftigelses- og udddannelsesindsatser for beboerne i forbindelse med renoveringer i udsatte boligområder.

August 2018

Se rapport

Rapport

Kriminalitetsforebyggelse i netværk

En undersøgelse af netværkssamarbejdet i Tingbjerg-Husum.

April 2018

Sammen om børnene
Se rapport

Rapport

Sammen om børnene

Et inspirationshæfte om tidlige indsatser i udsatte boligområder.

Januar 2018

Se rapport

Rapport

Klubber og væresteder

En kvalitativ undersøgelse af arbejdet med unge i klubber og væresteder i udsatte boligområder.

December 2017

Baba
Se rapport

Rapport

Baba

En evaluering af et læringsforløb for etniske minoritetsfædre.

December 2017

Mapping af boligområdets ressourcer
Se rapport

Rapport

Mapping af boligområdets ressourcer

En rapport om kortlægning  som arbejdsredskab  i det boligsociale arbejde.

November 2017

Bag om de faldende sigtelsesrater
Se rapport

Rapport

Rollemodeller i udsatte boligområder

Viden og anbefalinger til innovativ brug af rollemodeller.

Oktober 2017

Bag om de faldende sigtelsesrater
Se rapport

Rapport

Bag om de faldende sigtelsesrater

Ungdomskriminalitet i udsatte boligområder 2000-2015.

Oktober 2017

Se rapport

Rapport

Ressourcestærke beboere

En analyse af flyttemønstrene blandt ressourcestærke beboere i de 200 største almene boligområder.

Juni 2017

Byhaverne i Vapnagaard
Se rapport

Rapport

Byhaverne i Vapnagaard

En analyse af den sociale netværksdannelse omkring byhaveprojektet Bo&Gro.

April 2017

Se rapport

Rapport

Naboambassadører

En resultatmåling af en boligsocial indsats.

 

April 2017

Se rapport

Rapport

Robuste unge

Resultater af robusthedskurset UP2U for unge på kanten af  uddannelsessystemet.

 

Marts 2017

Se rapport

Rapport

Sociale viceværter

En effektevaluering af sociale viceværters arbejde mod fogedudsættelser.

Februar 2017

Se rapport

Rapport

Trygheden i danske byområder 3

En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark.

December 2016

Se rapport

Rapport

Ildfugle

Evaluering af en aktiveringsindsats for sårbare unge.

November 2016