Udgivelser

Som led i CFBU's arbejde med at kvalificere den boligsociale indsats udgiver vi løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver.

Her finder du knap 100 publikationer, som handler om alt fra familiekurser og fremskudte beskæftigelsesindsatser til flyttemønstre og bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Udgivelser

Som led i CFBU's arbejde med at kvalificere den boligsociale indsats udgiver vi løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver.

Her finder du knap 100 publikationer, som handler om alt fra familiekurser og fremskudte beskæftigelsesindsatser til flyttemønstre og bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Mentorindsatser i udsatte boligområder
Se håndbog

Håndbog

Mentorindsatser i udsatte boligområder

Hvordan tilrettelægger man den bedst mulige mentorindsats? Det giver håndbogen "Mentorindsatser i udsatte boligområder" svar på. 

November 2015

Se rapport

Rapport

Trygheden i danske byområder

En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark. Undersøgelsen viser bl.a. at hele 26 % af beboerne i de udsatte boligområder er utrygge ved at færdes alene i mørke i deres boligområde sammenlignet med 16 % i andre danske byområder.

Maj 2013

Se rapport

Rapport

Tryghedsvandringer

CFBU har med denne rapport samlet resultater og erfaringer fra 29 tryghedsvandringer i udsatte boligområder i perioden 2010-2012 og fundet opskriften på den succesfulde tryghedsvandring.

Januar 2013

Se rapport

Rapport

Tryghed i udsatte boligområder

CFBU har i denne rapport kortlagt kilderne til utryghed i udsatte boligområer og udpeget indsatser, der kan bekæmpe utryghed i landets udsatte boligområder. 

November 2012

Se håndbog

Håndbog

Brandkadet

Brandkadet-projekterne er nytænkende rollemodelsprojekter i udsatte boligområder, hvor unge uddannes til brandkadetter og får en værdifuld indsigt i brand-mændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. CFBU har samlet en række erfaringer fra brandkadetprojekter rundt omkring i Danmark.

August 2012

Mindre kriminalitet i udsatte boligområder
Se håndbog

Håndbog

Mindre kriminalitet i udsatte boligområder

Denne håndbog er en analyse af den kriminalpræventive indsats i Gellerup/Toveshøj - en succeshistorie, der forhåbentlig kan inspirere kriminalitetsprægede boligområder. Derudover har CFBU formuleret otte forskellige anbefalinger til en kriminalpræventiv strategi.

April 2011