Udgivelser

Som led i CFBU's arbejde med at kvalificere den boligsociale indsats udgiver vi løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver.

Her finder du knap 100 publikationer, som handler om alt fra familiekurser og fremskudte beskæftigelsesindsatser til flyttemønstre og bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Udgivelser

Som led i CFBU's arbejde med at kvalificere den boligsociale indsats udgiver vi løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver.

Her finder du knap 100 publikationer, som handler om alt fra familiekurser og fremskudte beskæftigelsesindsatser til flyttemønstre og bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser
Se håndbog

Håndbog

Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser

Denne håndbog viser vejen til større sammenhæng i de lokale uddannelsesindsatser og bedre samarbejde mellem de professionelle i boligområderne. CFBU har indsamlet de mange erfaringer, input og gode råd fra konferencerne i håndbogen, der også bygger på seks case-undersøgelser i udsatte boligområder.

Juni 2016

Virksomhedssamarbejde i ungeindsatsen
Se rapport

Rapport

Virksomhedssamarbejde i ungeindsatsen

Fritidsjobs til 59 unge, fire oplæg fra virksomheder og syv virksomhedsbesøg. Det er nogle af resultaterne af den CSR-indsats, som Foreningen Nydansker og BL – Danmarks Almene Boliger igangsatte i tre boligområder i 2014-2015. CFBU har evalueret indsatsen og på den baggrund samlet en række anbefalinger til fremtidige CSR- og fritidsjobindsatser.

November 2015

Gadeplanbanner
Se rapport

Rapport

Gadeplan slutevaluering

CFBU har foretaget en slutevaluering af puljen for gadeplansindsatser, og konkluderer at det samlet set ikke er lykkedes at mindske ungdomskriminaliteten i 17 udsatte boligområder, som ellers var målsætningen med puljen.

Oktober 2015

Helhedsorienteret gadeplansindsats
Se håndbog

Håndbog

Helhedsorienteret gadeplansindsats

Unge som tilbringer meget tid i gademiljøet begår mere kriminalitet end andre unge. CFBU har evalueret 12 forsøgsprojekter med helhedsorienteret gadeplansindsatser i udsatte boligområder, som viser, at der kan opnås lovende resultater med indsatserne, men at indsatserne skal tage udgangspunkt i den enkelte unges problemer, ønsker og muligheder.

Oktober 2015

Mindspring-forældregrupper
Se rapport

Rapport

Mindspring-forældregrupper

Styrkede forældrekompetencer og færre konflikter mellem børn og deres forældre i de udsatte boligområder. Det er nogle af resultaterne af MindSpring-forældregrupper, hvor forældre i udsatte boligområder gennem et gruppeforløb får styrket deres forældrekompetencer. Læs CFBUs evaluering der har fulgt konceptet i fem udsatte boligområder.

Januar 2016

På vej frem
Se rapport

Rapport

På vej frem

Uddannelsesmønstrene for unge i Danmark har de seneste år ændret sig markant, så stadigt flere får en ungdomsuddannelse. CFBU har gennem en registerbaseret analyse undersøgt, om den samme positive udvikling gør sig gældende i udsatte boligområder, og om uddannelsesmønstrene for unge i udsatte boligområder er anderledes end for andre unge i Danmark.

December 2015

Hotpot
Se rapport

Rapport

Hotpot slutevaluering

Fire års hotspotindsatser i otte danske boligområder har resulteret i markant færre sigtede unge og anmeldelser af borgervendt kriminalitet. Nøglen til de flotte resultater ligger bl.a. i hotspotsekretariaternes koordinering af de kriminalpræventive indsatser i områderne, konkluderer CFBU i denne slutevaluering. 

December 2015

Den danske hotspot model
Se håndbog

Håndbog

Den danske hotspot model

Denne håndbog gennemgår hotspotmodellens vigtigste komponenter, kommer med en række anbefalinger til at organisere og drive en hotspotindsats samt beskriver effekten i boligområderne.

December 2015

Indblik i et familiekursus
Se film

Film

Indblik i et familiekursus

Videoen giver et indblik i hvilken forskel et familiekursus kan gøre for familier med forskellige udfordringer. De boligsociale familiekurser styrker forældrene i at tage større ansvar for deres børns trivsel, uddannelse og holde dem ude af kriminalitet. Kurserne kører med forskellige fokus rundt omkring i landet. 

September 2015

Se rapport

Rapport

Boligsociale familiekurser

Familiekurserne på Amagerbro arbejder med at hjælpe forældre med tage ansvar for deres børns trivsel, uddannelse og at holde dem ude af kriminalitet. Kurserne har kørt gennem flere år, og CFBU har samlet de positive resultater og erfaringer i denne rapport.

September 2015

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse
Se rapport

Rapport

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse

Sociale indsatser i udsatte boligområder giver signifikant færre kriminelle unge, det viser CFBU's undersøgelse af kriminalitetsforebyggelse i landets udsatte boligområder.

Maj 2015

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner
Se rapport

Rapport

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner

Unge i udsatte boligområder klarer sig markant dårligere til folkeskolens afgangseksamen end andre danske elever, viser rapport fra CFBU. Rapporten peger på øget samarbejde mellem folkeskolerne og de boligsociale helhedsplaner, som en af nøglerne til at vende udviklingen.

Marts 2015

Se håndbog

Håndbog

Boligsociale indsatser for sårbare familier

Hvordan gennemfører du i praksis en indsats for sårbare familier i et boligområde og hvilke forhold skal du være opmærksom på? Det giver håndbogen "Boligsociale indsatser for sårbare familier" svar på.

Marts 2016

Se katalog

Katalog

Hele vejen rundt

Et inspirationshæfte om mentorer og inddragende netværksmøder for udsatte unge. Kriminelle unge koster samfundet dyrt, viser en undersøgelse af CFBU. I Vollsmose i Odense har man imidlertid knækket koden og fået 53 af de mest belastede unge i uddannelse og arbejde. Tre af drengene har valgt at fortælle deres historie, og om hvordan indsatsen har ændret deres liv.

September 2014

Se katalog

Katalog

Tre trin til tryggere boligområder

CFBU er i udgivelsen "Tre trin til tryggere boligområder" kommet frem til tre hovedfokuspunkter, der er nødvendige at arbejde med hvis trygheden skal øges og kriminaliteten mindskes i de udsatte boligområder.

August 2014

Se rapport

Rapport

Relationsarbejde i udsatte boligområder

Relationsarbejdere i udsatte boligområder skaber et positivt forhold unge, som andre aktører kan have svært ved at nå, og hjælper dem i forhold til blandt andet uddannelse og job. CFBUs undersøgelse viser, at udsatte unge faktisk har fem gange større sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse, hvis de har en mentor.

Februar 2014