Inspirations- og videnskatalog

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) har foretaget en opdatering af publikationen ”Inspirations- og videnskatalog – Viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden”.

Med kataloget kan aktører fra det boligsociale felt orientere sig i nyeste viden om i alt 39 boligsociale aktiviteter.

I kølvandet på de seneste politiske boligaftaler har Landsbyggefonden opdateret betingelserne for tildeling af støtte til boligsociale indsatser. De nye rammer er bl.a. defineret i fire indsatsområder: Uddannelse & livschancer, beskæftigelse, kriminalitetsforebyggelse samt sammenhængskraft & medborgerskab.

CFBU har i den sammenhæng opdateret det eksisterende ”Inspirations- og videnskatalog” og tilpasset indholdet til de fire mål og indsatsområder. Ønsker man fx at arbejde med beskæftigelsesindsatser, kan kataloget på overskuelig vis pege på, hvilke indsatser der findes, hvad de går ud på og hvordan de virker.

OM UDGIVELSEN

Titel: Inspirations- og videnskatalog - Viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden

Forfattere: Center for Boligsocial Udvikling

Udgivelsesdato: August 2020

Sideantal: 190

Download katalog

CFBU blev etableret i 2009 med formålet om at kvalificere det boligsociale arbejde gennem evalueringer, analyser og rådgivning på nationalt plan. En betydelig del af den samlede viden i kataloget beror derfor på undersøgelser foretaget af CFBU gennem de sidste 10 år. Herudover er øvrig forskning og evaluering indarbejdet i kataloget.

Inspirations- og videnskataloget er primært henvendt aktører fra det boligsociale felt, som enten er involveret i udarbejdelsen af boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden, eller på anden måde arbejder med eller har interesse i udvikling af udsatte boligområder. Kataloget er tænkt som et opslagsværk og en central inspirationskilde og vidensbank i forbindelse med opstart og løbende tilpasning af boligsociale indsatser.

Kontakt

Philip Zacho Kuipers

60 38 84 42

pzk@cfbu.dk

Download katalog