Socialt arbejde i udsatte bydele - Inspiration til kommuner, der ønsker at arbejde med sociale tiltag i udfordrede bydele

Vidensbladet stiller skarpt på, hvordan kommuner kan indgå i tværsektorielt samarbejde og lave indsatser i bydele med sociale udfordringer.

Socialt bydelsarbejde er særlige sociale tiltag, som kommunen ikke tilbyder alle borgere, men som kommunen giver til borgere på baggrund af deres adresse i en bydel med sociale udfordringer. De er iværksat specifikt for at styrke en bydel, og de borgere der bor der

Det sociale bydelsarbejde kan etableres i rene almene boligområder, men også i bydele med blandede ejerformer og erhverv eller for eksempel i landområder, hvor ejerboliger er dominerende. De udsatte bydele med behov for bydelsarbejde kan være små geografiske områder af byen, store bydele eller mindre byer og landsbysamfund.

Dette vidensblad bygger på rapporten af samme navn. Undersøgelsen bag rapporten er baseret på viden fra fire kommuner, Esbjerg, Gladsaxe, Albertslund og Aalborg, der laver socialt bydelsarbejde.

Om vidensbladet

Titel: Socialt arbejde i udsatte bydele - Inspiration til kommuner, der ønsker at arbejde med sociale tiltag i udfordrede bydele

Forfattere: Rikke Engly Nielsen & Helle Nielsen 

Kontakt: Rikke Engly Nielsen, Tlf. 30 29 76 63 & rem@cfbu.dk

Udgivelsesdato: Marts 2023

Sidetal: 9

Download vidensblad Download rapport