Socialt arbejde i udsatte bydele - Inspiration til kommuner, der ønsker at arbejde med sociale tiltag i udfordrede bydele.

Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) sætter fokus på, at flere og flere kommuner ser, at der er god fornuft i at iværksætte sociale tiltag i bydele, hvor der bor mange borgere med komplekse sociale problemer.

Rapporten fra CFBU stiller skarpt på, hvordan kommuner kan arbejde med sociale udfordringer i udsatte dele af byen eller kommunen, hvor de vurderer, der er et behov for forebyggende eller supplerende indsatser. Rapporten fokuserer på, hvordan kommunerne kan udføre indsatser og indgå i samarbejde om udsatte bydele. I mange år har kommunernes arbejde i de udsatte områder af byen, primært fungeret som en medfinansiering til boligsociale helhedsplaner støttet af Landsbyggefonden. Nu stiller CFBU skarpt på, hvordan kommunerne kan lave indsatser og indgå i tværfagligt samarbejde i udsatte bydele, hvor der ikke er en helhedsplan. CFBU kalder kommunernes arbejde i udsatte bydele for socialt bydelsarbejde.

Om rapporten

Titel: Socialt arbejde i udsatte bydele - Inspiration til kommuner, der ønsker at arbejde med sociale tiltag i udfordrede bydele

Forfattere: Rikke Engly Nielsen, Helle Nielsen & Anna Hald Wilbour

Kontakt: Rikke Engly Nielsen, Tlf. 30 29 76 63 & rem@cfbu.dk

Udgivelsesdato: Marts 2023

Sidetal: 54

Download rapport

På baggrund af erfaringerne fra fire kommuner, giver rapporten indblik i hvordan kommuner, gennem socialt bydelsarbejde, kan løfte udsatte bydele og deres borgere.

Kommunerne, som vi har talt med, ser det sociale bydelsarbejde som en mulighed for at skabe mere lighed i byen og oplever det som et godt værktøj til at løse de komplekse udfordringer som de mest udsatte borgere i kommune har. De har især fokus på to ting, når de laver socialt bydelsarbejde. For det første kan de udsatte bydele og borgeres komplekse udfordringer ikke løses af kommunen alene. Derfor er socialt bydelsarbejde lig med tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Kommunerne etablerer eller indgår i bydelsnetværk for bydelene på tværs af organisationer, foreninger, politi, frivillige og kommunens forskellige fagsøjler. Kommunerne oplever, at arbejdet med en konkret geografi i form af en bydel, skaber gode betingelser for udvikling af tværsektorielt samarbejde og bedre og mere helhedsorienterede løsninger.

For det andet ser kommunerne deres kernedrift som helt central i forhold til at løfte udfordringerne i bydelene. Derfor består meget af kommunens bydelsarbejde i, at de lokale dagtilbud, jobcenteret, biblioteket eller sundhedsplejen samarbejder bredere og justerer og tilpasser deres indsats, så den bedre kan løse de udfordringer, der er i bydelene”, siger chefkonsulent Rikke Engly Mygind og specialkonsulent Helle Nielsen, der er forfattere til rapporten.

Fakta

  • Rapporten hviler på interviews med tyve fagpersoner og ledere i fire kommuner; Aalborg, Esbjerg, Albertslund og Gladsaxe.
  • Der er skrevet et vidensblad af samme navn der bygger på rapporten.
Download vidensblad