Naboambassadører

Naboambassadører, der systematisk at byder nye beboere velkommen, har styrket naboskabet i fem udsatte boligområder. Rapporten Naboambassadører viser, at indsatserne både gør tilflytterne gladere for at bo i deres boligområde og får dem til i stigende grad at deltage i fællesaktiviteter. Indsatsen kan dermed være med til at vende udviklingen i områder, hvor naboskabet har svære vilkår. 

Lajla Kongstad på 66 arbejder som frivillig naboambassadør i Vollsmose, Odense. De seneste år har hun og en gruppe andre beboere systematisk budt nytilflyttere i boligområdet velkommen med velkomstmapper og en snak om faciliteter og aktiviteter i boligområdet:

Jeg synes, at det er spændende at møde en masse mennesker. Jeg møder mange glade mennesker, og jeg har ikke være ude for noget decideret negativt som naboambassadør. Jeg har været ude for nogle som ikke ville lukke op, det er jo deres valg, selvom man godt kan høre at de er hjemme. Det er faktisk kun sket et par gange. Jeg tror absolut, at vi har en positiv betydning for folk, de føler sig velkomne. 

OM rapporten

Titel: Naboambassadører - En resultatmåling af en boligsocial indsats

Forfattere: Anne Maria Foldgast, Kristine Larsen & Marie Bollerup Kjærgaard

Kontakt: Anne Marie Foldgast, tlf. 50 89 45 07 & amf@cfbu.dk

Udgivelsesdato: April 2017

Sidetal: 30

Download rapporten Download håndbog

Et andet aspekt af naboambassadørernes arbejde er at vise nye beboere, at man passer på hinanden i boligområdet. Laila Kongstad forklarer:

- Det handler også om tryghed, den tryghed man giver til andre. Vi holder øje, men sidder ikke lårene af hinanden, hvis du forstår, hvad jeg mener. Når jeg møder dem jeg har været ude hos, så snakker man, der sker en helt almindelig opmærksomhed om, hvad der sker rundt omkring i boligblokkene - hvem er hjemme?, hvem er ikke hjemme?, hvem er blevet enkemand?


Og sidst, men ikke mindst gør naboambassadørerne det, fordi de ikke kan lade være:
- Jeg fortsætter Indtil jeg ikke kan gå længere eller vi bliver nedlagt, siger Lajla med et højt grin. Jeg skal ha noget at lave, jeg er ude og banke på døre tit.