Frivillige i det boligsociale arbejde

Frivillige er en stor ressource i landets udsatte boligområder. Og lektiecaféer, ungdomsklubber, fastelavns- og julefester måtte aflyses, hvis ikke det var for de

frivillige. Syv ud af ti boligsociale aktiviteter i udsatte boligområder ville ikke være blevet til noget, hvis ikke de frivillige lagde de nødvendige arbejdstimer. 

Frivillige som ressource

Frivillige er en stor ressource i det sociale arbejde i udsatte boligområder – både i kraft af deres arbejdstid og i kraft af deres lokale kendskab og netværk.

Inddragelsen af frivillige i de boligsociale aktiviteter styrker de sociale fællesskaber og naboskabet blandt områdets beboere.

De frivillige er både helt almindelige beboere, men også isolerede eller svage beboere, som bliver en del af et fællesskab og får et meningsfuldt indhold i hverdagen.

Frivillige inddrages typisk til at hjælpe med aktiviteter for boligområdets beboere såsom lektiecaféer, klubber for børn og unge, idrætsaktiviteter eller større arrangementer såsom fastelavns- eller sommerfester.

Om udgivelsen

Titel: Frivillige i det boligsociale arbejde

Forfattere: Frederik Mühldorff Sigurd, Louise Stine Jessen Majken Rhod Larsen & Kasper Krog Pedersen

Udgivelsesdato: December 2012

Sideantal: 50

Download rapport
Til gavn for boligområdet

I undersøgelsen er der foretaget casestudier af frivilligindsatsen i otte udsatte boligområder. Her kan det bl.a. konkluderes, at den frivillige indsats:

  • Skaber fællesskaber blandt og på tværs af forskellige beboergrupper og kan bidrage til at modvirke nogle af de spændinger, der kan opstå i de udsatte boligområder.
  • Kan medvirke til, at aktiviteterne i højere grad bygger på beboernes ønsker og behov.
  • Medfører, at der skabes langt flere aktiviteter, end de boligsociale medarbejdere har kapacitet til at gennemføre alene.
  • Er med til at styrke de frivilliges egne kompetencer.
Kontakt

Birgitte Mazanti

bma@cfbu.dk

28 35 58 85

Download rapport