Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner

Unge i udsatte boligområder klarer sig markant dårligere til folkeskolens afgangseksamen end andre danske elever, viser ny rapport fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

Rapporten peger på øget samarbejde mellem folkeskolerne og de boligsociale helhedsplaner, som en af nøglerne til at vende udviklingen.

Børn og unge, som ikke gider gå i skole, er mindre lykkelige, har mindre overskud, og begår hyppigere kriminalitet. De tager oftere stoffer og drikker sig mere fulde sammenlignet med børn og unge, der godt kan lide at gå i skole. Mange ender med en dårlig afgangseksamen, og kraftigt forringede chancer for senere at komme i uddannelse og arbejde.

Gruppen af børn og unge, der ikke trives i skolen er større i udsatte boligområder end i resten af landet. Det ses bl.a. af karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangseksamen, der i 2013 lå på 4,8 for udsatte boligområder mod 6,5 på landsplan. Det hægter de unge i de udsatte boligområder af ved afgangseksamen. Der er derfor god grund til at arbejde med at styrke såvel den sociale som den faglige trivsel hos de ca. 43.000 skolebørn i de udsatte boligområder. CFBU har undersøgt en række samarbejder mellem folkeskoler og boligsociale helhedsplaner, der netop arbejder med denne målsætning.

Rapporten ledsages af en håndbogsom giver en række anbefalinger til arbejdet med at styrke samarbejdet mellem skoler og helhedsplaner.

Om rapporten

Titel:
Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner - En kortlægning af problemstillinger og indsatser

Forfattere: Rikke Engly Mygind, Anne Maria Foldgast & Kristine Larsen

Udgivelsesdato: Marts 2015

Sidetal: 48

Download rapport Download håndbog
Kontakt

Rikke Engly Mygind

rem@cfbu.dk

30 29 76 63

Download rapport Download håndbog