Inspirations- og videnskatalog

Inspirations- og Videnskataloget formidler samlet den bedst tilgængelige viden om de mest udbredte boligsociale aktiviteter inden for de indsatsområder, der fastsættes i Landsbyggefondens regulativ og vejledning.

Formålet er, at boligorganisationer, kommuner og andre boligsociale aktører med kataloget ved hånden skal have de bedst mulige forudsætninger for at udvikle boligsociale strategier og igangsætte helhedsplaner.

Den boligsociale indsats er karakteriseret ved forskelligartede aktiviteter og indsatser målrettet forskellige målgrupper i de udsatte boligområder. I
denne opdaterede version af kataloget beskrives 39 forskellige aktiviteter og indsatser, som hver især adskiller sig dels i metodiske greb, implementeringskrav og virkning, og dels fordi de adresserer forskellige målgrupper og problemstillinger.

For hver aktivitet er der taget stilling til det nuværende vidensniveau i forhold til målgruppe, metode, implementering og virkning samt anbefalinger til, hvor man kan hente yderligere viden, hvis man skulle ønske at arbejde videre med nogle af de beskrevne aktiviteter.

Om udgivelsen

Titel: Inspirations- og videnskatalog - Viden om boligsociale aktiviteter støttet af Landsbyggefonden

Forfattere: Center for Boligsocial Udvikling

Udgivelsesdato: Juni 2019

Sideantal: 186

Download katalog

Kataloget er bygget op omkring fire tematiske indsatsområder, som fastlægges i Landsbyggefondens regulativer og vejledninger, hhv. tryghed & trivsel, kriminalpræventive indsatser, uddannelse & beskæftigelse samt forebyggelse & forældreansvar. I den forbindelse er kataloget tænkt som et opslagsværk og en central inspirationskilde og vidensbank i forbindelse med opstart og løbende tilpasning af boligsociale indsatser.

I denne opdaterede version af kataloget er der foretaget metodiske og strukturelle ændringer med henblik på at skabe bedre overblik – dels over de
boligsociale aktiviteter og dels over vidensgrundlaget for de enkelte aktiviteter. Kataloget udkom første gang i februar 2016 og igen i juni 2019 i en opdateret version.

Kontakt

Philip Zacho Kuipers

60 38 84 42

pzk@cfbu.dk

Download katalog