Boligsociale beskæftigelsesindsatser

Boligsociale beskæftigelsesindsatser nedbringer antallet af beboere på passiv kontanthjælp i udsatte boligområder – især blandt unge og nydanske kvinder. Men det øger ikke beskæftigelsen nævneværdigt.

CFBU har undersøgt sammenhænge mellem beskæftigelse, arbejdsmarkedsparathed og boligsociale beskæftigelsesindsatser.

Indsats i udsatte boligområder

Arbejdsløsheden er væsentligt højere i de udsatte boligområder end i resten af Danmark.

Dårlige danskkundskaber, manglende kendskab til arbejdsmarkedet samt fysiske og psykiske lidelser er medvirkende til at beboere i udsatte boligområder har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet.

I flere udsatte boligområder gør man derfor en ekstra indsats for at hjælpe beboere i job.

Den boligsociale beskæftigelsesindsats er et supplement til den kommunale beskæftigelsesindsats og yder en ekstra støtte til beboere med særlige behov.

I effektmålingen sammenlignes otte udsatte boligområder, hvor man har boligsociale beskæftigelsesindsatser med en kontrolgruppe af boligområder, som ikke har haft en indsats.

Begrebsforklaring

Arbejdsmarkedsparathed er en vurdering af en persons evne til at påtage sig et job. Sociale problemer, helbredsproblemer, psykiske problemer og/eller misbrugsproblemer er ofte aspekter, som bruges i vurderingen af en persons arbejdsmarkedsparathed.

Boligsociale beskæftigelsesindsatser arbejder målrettet på at øge beboeres arbejdsmarkedsparathed gennem tilpassede og håndholdte forløb, der tager højde for enkelte beboeres problemer.

Passiv kontanthjælp gives til personer, der har problemer af en sådan karakter, at de ikke er i stand til at tage et arbejde eller deltage i beskæftigelsesindsatser.

Kort om konklusionerne

I undersøgelsen konkluderes det, at boligsociale beskæftigelsesindsatser:      

  • Ikke har nogen væsentlig effekt i forhold til at øge beskæftigelsen i udsatte boligområder.
  • Medvirker til en reduktion i omfanget af passive kontanthjælpsmodtagere.
  • Er bedre til at hjælpe kvinder væk fra offentlig forsørgelse end mænd.
  • I særlig grad medvirker til at reducere omfanget af kontanthjælpsmodtagere blandt nydanske kvinder.
  • Er bedre til at hjælpe unge væk fra passiv kontanthjælp.

Kontakt

Birgitte Mazanti
bma@cfbu.dk
28 35 58 85

Download rapport