Udgivelser

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner
Se rapport

Rapport

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner

 En kortlægning af problemstillinger og indsatser.

Marts 2015

Se rapport

Rapport

Fokus på sårbare familier i udsatte boligområder

En kortlægning af problemstillinger og indsatser.

Januar 2015

Se håndbog

Håndbog

Boligsociale indsatser for sårbare familier

Håndbogen samler viden om- og konkrete eksempler på indsatstyper målrettet sårbare familier.

Marts 2016

Se katalog

Katalog

Hele vejen rundt

Inspirationshæfte om mentorer og inddragende netværksmøder for udsatte unge

September 2014

Boligsociale job- og uddannelsesvejledninger
Se håndbog

Håndbog

Boligsociale job- og uddannelsesvejledninger

Håndbogen giver gode råd til, hvordan man kommer godt i gang, samt hvordan man driver en boligsocial job- og uddannelsesvejledning.

August 2014

Se rapport

Rapport

Små skridt mod beskæftigelse

En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige.

August 2014

Se katalog

Katalog

Tre trin til tryggere boligområder

Tre hovedfokuspunkter, der er nødvendige at arbejde med hvis trygheden skal øges og kriminaliteten mindskes i de udsatte boligområder.

August 2014

Se rapport

Rapport

Relationsarbejde i udsatte boligområder

Hvad får de unge ud af det?

Februar 2014

Se rapport

Rapport

Mentorer i udsatte boligområder

Sådan tilrettelægges den virkningsfulde indsats.

December 2013

Mentorindsatser i udsatte boligområder
Se håndbog

Håndbog

Mentorindsatser i udsatte boligområder

Hvordan tilrettelægger man den bedst mulige mentorindsats?

November 2015

Se rapport

Rapport

Trygheden i danske byområder

En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark.

Maj 2013

Se rapport

Rapport

Tryghedsvandringer

Resultater og erfaringer fra 29 tryghedsvandringer i udsatte boligområder 2010-2012.

Januar 2013

Se rapport

Rapport

Tryghed i udsatte boligområder

Årsager til utryghed, indsatser for tryghed og tryghedsmåling i udsatte boligområder.

November 2012

Se håndbog

Håndbog

Brandkadet

Et rollemodelsprojekt for børn og unge i udsatte boligområder.

August 2012

Se rapport

Rapport

Godt på vej

Virkningen af fritidsjobaktiviteter i udsatte boligområder.

Januar 2012

Fritidsjob til unge i udsatte boligområder
Se håndbog

Håndbog

Fritidsjob til unge i udsatte boligområder

Denne håndbog giver eksempler på forskellige typer af fritidsjobindsatser samt anbefalinger til opstart og drift af disse.

Oktober 2011