Udgivelser

Som led i CFBU's arbejde med at kvalificere den boligsociale indsats udgiver vi løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver.

Her finder du knap 100 publikationer, som handler om alt fra familiekurser og fremskudte beskæftigelsesindsatser til flyttemønstre og bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Udgivelser

Som led i CFBU's arbejde med at kvalificere den boligsociale indsats udgiver vi løbende undersøgelser, evalueringer, kataloger og vidensopsamlinger på det boligsociale område. Brug søg-funktionen til at finde det du behøver.

Her finder du knap 100 publikationer, som handler om alt fra familiekurser og fremskudte beskæftigelsesindsatser til flyttemønstre og bystrategi. Har du brug for et overblik over boligsociale aktiviteter, anbefaler vi at hente vores 'Inspirations- og videnskatalog'.

Se håndbog

Håndbog

Boligsociale indsatser for sårbare familier

Hvordan gennemfører du i praksis en indsats for sårbare familier i et boligområde og hvilke forhold skal du være opmærksom på? Det giver håndbogen "Boligsociale indsatser for sårbare familier" svar på.

Marts 2016

Se katalog

Katalog

Hele vejen rundt

Et inspirationshæfte om mentorer og inddragende netværksmøder for udsatte unge. Kriminelle unge koster samfundet dyrt, viser en undersøgelse af CFBU. I Vollsmose i Odense har man imidlertid knækket koden og fået 53 af de mest belastede unge i uddannelse og arbejde. Tre af drengene har valgt at fortælle deres historie, og om hvordan indsatsen har ændret deres liv.

September 2014

Boligsociale job- og uddannelsesvejledninger
Se håndbog

Håndbog

Boligsociale job- og uddannelsesvejledninger

Denne håndbog er målrettet boligselskaber, boligsociale helhedsplaner og kommuner, der skal i gang med – eller indgår i et samarbejde om – at starte en boligsocial job- og uddannelsesvejledning. Håndbogen giver gode råd til, hvordan man kommer godt i gang, samt hvordan man driver en boligsocial job- og uddannelsesvejledning.

August 2014

Se rapport

Rapport

Små skridt mod beskæftigelse

En undersøgelse af boligsociale job-og uddannelsesvejledningers arbejde med udsatte ledige hvor CFBU har fulgt 201 brugere af job- og uddannelsesvejledningerne.

August 2014

Se katalog

Katalog

Tre trin til tryggere boligområder

CFBU er i udgivelsen "Tre trin til tryggere boligområder" kommet frem til tre hovedfokuspunkter, der er nødvendige at arbejde med hvis trygheden skal øges og kriminaliteten mindskes i de udsatte boligområder.

August 2014

Se rapport

Rapport

Relationsarbejde i udsatte boligområder

Relationsarbejdere i udsatte boligområder skaber et positivt forhold unge, som andre aktører kan have svært ved at nå, og hjælper dem i forhold til blandt andet uddannelse og job. CFBUs undersøgelse viser, at udsatte unge faktisk har fem gange større sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse, hvis de har en mentor.

Februar 2014

Se rapport

Rapport

Mentorer i udsatte boligområder

CFBU har udvalgt tre konkrete mentorindsatser i udsatte boligområder, holdt dem op imod kriterierne og samlet erfaringerne. Erfaringerne er blevet samlet i en håndbog, der gennemgår de vigtigste overvejelser, man skal gøre sig som projektleder på en mentorindsats i udsatte boligområder.  

December 2013

Mentorindsatser i udsatte boligområder
Se håndbog

Håndbog

Mentorindsatser i udsatte boligområder

Hvordan tilrettelægger man den bedst mulige mentorindsats? Det giver håndbogen "Mentorindsatser i udsatte boligområder" svar på. 

November 2015

Se rapport

Rapport

Trygheden i danske byområder

En måling af trygheden ved at bo og færdes i udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark. Undersøgelsen viser bl.a. at hele 26 % af beboerne i de udsatte boligområder er utrygge ved at færdes alene i mørke i deres boligområde sammenlignet med 16 % i andre danske byområder.

Maj 2013

Se rapport

Rapport

Tryghedsvandringer

CFBU har med denne rapport samlet resultater og erfaringer fra 29 tryghedsvandringer i udsatte boligområder i perioden 2010-2012 og fundet opskriften på den succesfulde tryghedsvandring.

Januar 2013

Se rapport

Rapport

Tryghed i udsatte boligområder

CFBU har i denne rapport kortlagt kilderne til utryghed i udsatte boligområer og udpeget indsatser, der kan bekæmpe utryghed i landets udsatte boligområder. 

November 2012

Se håndbog

Håndbog

Brandkadet

Brandkadet-projekterne er nytænkende rollemodelsprojekter i udsatte boligområder, hvor unge uddannes til brandkadetter og får en værdifuld indsigt i brand-mændenes arbejdsdag, hvor regler, disciplin, tillid og fællesskab er bærende værdier. CFBU har samlet en række erfaringer fra brandkadetprojekter rundt omkring i Danmark.

August 2012

Se rapport

Rapport

Godt på vej

Blot 24 pct. af de unge i udsatte boligområder har et fritidsjob, hvilket er halvt så mange som på landsplan. Og det er et problem, fordi fritidsjob har væsentlig betydning for de unges uddannelses- og beskæftigelsesfrekvens senere i livet. Det indikerer CFBUs analyse af sammenhængen mellem fritidsjob og senere uddannelse og beskæftigelse for unge i udsatte boligområder.

Januar 2012

Fritidsjob til unge i udsatte boligområder
Se håndbog

Håndbog

Fritidsjob til unge i udsatte boligområder

Denne håndbog giver eksempler på forskellige typer af fritidsjobindsatser samt anbefalinger til opstart og drift af disse. Håndbogen er blevet til på baggrund af rapporten "Godt på vej."

Oktober 2011

Se rapport

Rapport

Projekt bydelsmødre

I Bydelsmødreprojekterne bygger man på de ressourcer, der findes blandt indvandrerkvinder i de udsatte boligområder og lader stærke indvandrerkvinder være formidlere mellem isolerede kvinder og det danske samfund. De metoder, der anvendes i Bydelsmødreprojekterne, viser gode resultater, men der er også rum for forbedringer, viser CFBUs evaluering. 

April 2010

Bydelsmødre
Se håndbog

Håndbog

Bydelsmødre

Hvordan gennemfører du i praksis et bydelsmødre-projekt? Hvilken målgruppe retter de sig mod, og hvilken slags hjælp skal de tilbyde?  Det giver håndbogen "Bydelsmødre" svar på, og gennemgår en række anbefalinger til opstart af et bydelsmødre-projekt.

April 2010