Udgivelser

Gadeplanbanner
Se rapport

Rapport

Gadeplan slutevaluering

Slutevaluering af 17 indsatser under puljen for helhedsorienteret gadeplansindsats.

Oktober 2015

Helhedsorienteret gadeplansindsats
Se håndbog

Håndbog

Helhedsorienteret gadeplansindsats

En håndbog der sammenfatter anbefalinger til helhedsorienterede gadeplansindsatser i udsatte boligområder.

Oktober 2015

Frivillig nabomægling
Se film

Film

Frivillig nabomægling

Se filmen om erfaringer med nabomægling fra Holland, hvor frivillige mæglere med hjælper med at nedtrappe en konflikt ved at få parterne til at kommunikere med hinanden.

Februar 2016

Se rapport

Rapport

Potentialer i konfliktmægling

Erfaringer med konfliktmægling som løsningsform i almene boligområder.

Februar 2016

De skjulte ressourcer
Se rapport

Rapport

De skjulte ressourcer

En evaluering af en beskæftigelsesindsats for ægtefælleforsørgede kvinder med anden etnisk baggrund.

Januar 2016

Mindspring-forældregrupper
Se rapport

Rapport

Mindspring-forældregrupper

Resultater og erfaringer fra et pilotprojekt i fem udsatte boligområder i København.

Januar 2016

På vej frem
Se rapport

Rapport

På vej frem

En analyse af uddannelsesmønstret for unge i udsatte boligområder.

December 2015

Hotpot
Se rapport

Rapport

Hotpot slutevaluering

Slutevaluering af hotspotpuljen.

December 2015

Den danske hotspot model
Se håndbog

Håndbog

Den danske hotspot model

Håndbogen gennemgår hotspotmodellen og kommer med en række anbefalinger til at organisere og drive en hotspotindsats samt beskriver effekten i boligområderne.

December 2015

Kommunerne på banen
Se rapport

Rapport

Kommunerne på banen

Udfordringer og potentialer i kommunernes arbejde med helhedsplaner.

December 2015

Forstå CFBU på tre minutter
Se film

Film

Forstå CFBU på tre minutter

På ganske få minutter kan du blive meget klogere på, hvad Center For Boligsocial Udvikling laver, og hvad vi kan hjælpe dig med.  

August 2017

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København
Se rapport

Rapport

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København

En virkningsevaluering af indsatsens effekt.

September 2015

Se håndbog

Håndbog

Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder

Håndbogen samler den væsentligste viden - og de væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende opstart af socialøkonomisk
virksomhed.

September 2015

Indblik i et familiekursus
Se film

Film

Indblik i et familiekursus

Videoen giver et indblik i hvilken forskel et familiekursus kan gøre for familier med forskellige udfordringer.

September 2015

Se rapport

Rapport

Boligsociale familiekurser

Erfaringer fra Amagerbro.

September 2015

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse
Se rapport

Rapport

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse

En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder.

Maj 2015