Udgivelser

Hotpot
Se rapport

Rapport

Hotpot slutevaluering

Slutevaluering af hotspotpuljen.

December 2015

Den danske hotspot model
Se håndbog

Håndbog

Den danske hotspot model

Håndbogen gennemgår hotspotmodellen og kommer med en række anbefalinger til at organisere og drive en hotspotindsats samt beskriver effekten i boligområderne.

December 2015

Kommunerne på banen
Se rapport

Rapport

Kommunerne på banen

Udfordringer og potentialer i kommunernes arbejde med helhedsplaner.

December 2015

Forstå CFBU på tre minutter
Se film

Film

Forstå CFBU på tre minutter

På ganske få minutter kan du blive meget klogere på, hvad Center For Boligsocial Udvikling laver, og hvad vi kan hjælpe dig med.  

August 2017

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København
Se rapport

Rapport

Fremskudt beskæftigelsesindsats i København

En virkningsevaluering af indsatsens effekt.

September 2015

Se håndbog

Håndbog

Socialøkonomiske virksomheder i udsatte boligområder

Håndbogen samler den væsentligste viden - og de væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende opstart af socialøkonomisk
virksomhed.

September 2015

Indblik i et familiekursus
Se film

Film

Indblik i et familiekursus

Videoen giver et indblik i hvilken forskel et familiekursus kan gøre for familier med forskellige udfordringer.

September 2015

Se rapport

Rapport

Boligsociale familiekurser

Erfaringer fra Amagerbro.

September 2015

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse
Se rapport

Rapport

Helhedsplaner og kriminalitetsforebyggelse

En analyse af boligsociale helhedsplaners effekt på andelen af sigtede unge i udsatte boligområder.

Maj 2015

Naboskab: Biavlerne i Urbanplanen
Se film

Film

Biavlerne i Urbanplanen

Denne korte film fortæller, hvad et biavlerprojekt kan betyde for naboskabet i et boligområde.

Juni 2015

Naboskab i udsatte boligområder
Se rapport

Rapport

Naboskab i udsatte boligområder

En måling af naboskabet i udsatte boligområder sammenlignet med andre boligområder i Danmark.

April 2015

Beskæftigelsesmentorer for udsatte voksne
Se rapport

Rapport

Beskæftigelsesmentorer for udsatte voksne

Gode eksempler fra det boligsociale arbejde.

Marts 2015

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner
Se rapport

Rapport

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner

 En kortlægning af problemstillinger og indsatser.

Marts 2015

Se rapport

Rapport

Fokus på sårbare familier i udsatte boligområder

En kortlægning af problemstillinger og indsatser.

Januar 2015

Se håndbog

Håndbog

Boligsociale indsatser for sårbare familier

Håndbogen samler viden om- og konkrete eksempler på indsatstyper målrettet sårbare familier.

Marts 2016

Se katalog

Katalog

Hele vejen rundt

Inspirationshæfte om mentorer og inddragende netværksmøder for udsatte unge

September 2014