Udgivelser

Bag om de faldende sigtelsesrater
Se rapport

Rapport

Rollemodeller i udsatte boligområder

Viden og anbefalinger til innovativ brug af rollemodeller.

Oktober 2017

Bag om de faldende sigtelsesrater
Se rapport

Rapport

Bag om de faldende sigtelsesrater

Ungdomskriminalitet i udsatte boligområder 2000-2015.

Oktober 2017

Se rapport

Rapport

Ressourcestærke beboere

En analyse af flyttemønstrene blandt ressourcestærke beboere i de 200 største almene boligområder.

Juni 2017

Se håndbog

Håndbog

Sæt gang i beskæftigelsen

Inspiration til fokuserede beskæftigelsesindsatser i udsatte boligområder.

Maj 2017

Byhaverne i Vapnagaard
Se rapport

Rapport

Byhaverne i Vapnagaard

En analyse af den sociale netværksdannelse omkring byhaveprojektet Bo&Gro.

April 2017

Se film

Film

Byhaverne i Vapnagaard

En kort film med nogle af deltagerne fra et byhaveprojekt i boligområdet Vapnagaard og deres erfaringer med at indgå i byhaverne.

April 2017

Se rapport

Rapport

Naboambassadører

En resultatmåling af en boligsocial indsats.

 

April 2017

Se håndbog

Håndbog

Velkommen til nye beboere

En håndbog om naboambassadørindsatser.

 

April 2017

Se rapport

Rapport

Robuste unge

Resultater af robusthedskurset UP2U for unge på kanten af  uddannelsessystemet.

 

Marts 2017

Rapport - Entydig ledelse
Se håndbog

Håndbog

Entydig ledelse

Ny organisering og ledelse i det boligsociale felt.

Februar 2017

Se rapport

Rapport

Sociale viceværter

En effektevaluering af sociale viceværters arbejde mod fogedudsættelser.

Februar 2017

Se rapport

Rapport

Trygheden i danske byområder 3

En analyse af trygheden og nabolagsproblemerne i 31 udsatte boligområder sammenlignet med andre byområder i Danmark.

December 2016

Se rapport

Rapport

Ildfugle

Evaluering af en aktiveringsindsats for sårbare unge.

November 2016

Se film

Film

Ildfugle

En kort film om brandmænd, som får unge i uddannelse.

November 2016

Se rapport

Rapport

Fædreindsatser

Baggrundsviden og praksisanvisninger til det boligsociale arbejde med fædre i udsatte boligområder.

September 2016

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner
Se håndbog

Håndbog

Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner

Eksempler på samarbejdstyper og anbefalinger til opstart og drift af samarbejder mellem skoler og helhedsplaner.

September 2016