UDGIVELSER OM MIN MAKKERLÆSER - MIN VEN

CFBU har i 2019-2020 afprøvet metoden Min makkerlæser – min ven i samarbejde med boligsociale indsatser og skoler i otte udsatte boligområder. Konceptet bygger på den evidensbaserede læsemetode ’Paired Reading’, som har vist positive resultater i forhold til at styrke børns læsning.

Nu er projektet afsluttet med to rapporter – en implementeringsguide og et vidensgrundlag. Læs mere og find begge rapporter nedenfor.

At kunne læse er en vigtig nøgle til at bryde negativ social arv. Forskning viser, at børns læsefærdigheder isoleret set har større betydning end socioøkonomisk baggrund, når det undersøges, hvilke børn som ender med en videregående uddannelse. Stærke læseevner skaber ganske enkelt mønsterbrydere.

I udsatte boligområder vokser mange børn op med forældre, som har et lavt uddannelsesniveau eller slet ingen uddannelse. Disse børn er i risiko for at reproducere deres forældres sociale status, og det er derfor vigtigt at sætte ind med særlige indsatser, som kan hjælpe disse børn til bedre livschancer.

Om implementeringsguiden

Titel: Min makkerlæser - min ven - En implementeringsguide

Forfattere: Nana Øland Frederiksen, Helle Nielsen & Mille Vang Hansen

Kontakt: Nana Øland Frederiksen på nfr@cfbu.dk eller tlf. 26 23 63 03

Udgivelsesdato: Oktober 2020

Sidetal: 30

Hent guiden

Lovende resultater med makkerlæsning
Metoden ’Min makkerlæser – min ven’ går ud på, at unge 14-17-årige bliver ansat i fritidsjobs til at læsetræne med mindre børn fra boligområdet, som har brug for ekstra støtte til læsningen.

Formålet er, at de små bliver styrket i deres læsekompetencer og læselyst, at de unge makkerlæsere udvikler sig personligt, bliver bedre rustet til et fremtidigt fritidsjob og til at klare sig godt i uddannelsessystemet. Det er således både en læseindsats, en rollemodelindsats og en fritidsjobindsats.

Om vidensgrundlaget

Titel: Makkerlæsning i det boligsociale arbejde - Vidensgrundlag og resultater
fra forsøgsprojektet Min makkerlæser – min ven

Forfattere: Nana Øland Frederiksen, Helle Nielsen & Mille Vang Hansen

Kontakt: Helle Nielsen hni@cfbu.dk eller tlf. 25 79 50 35

Udgivelsesdato: Oktober 2020

Sidetal: 18

Hent rapporten

Find alle redskaber og materialer

Udover de to rapporter har CFBU også udviklet en række materialer, du har brug for, hvis du vil arbejde med Min makkerlæser – min ven.

Klik på linket for en oversigt over alle materialerne. På siden kan du også finde videoer fra et webinar CFBU afholdt om indsatsen i april 2020.

Kom til læringssiden her