Fritidsjobindsatser

Mange unge i udsatte boligområder har særlige udfordringer i forhold til at finde fritidsjob. Disse kan fritidsjobindsatser hjælpe dem med at løse. Et arbejde som reklameomdeler, kasseassistent eller rengøringshjælp er mange unges første 

erfaring med arbejdsmarkedet. Et fritidsarbejde bidrager med  lommepenge til tilværelsen som teenager og giver desuden erfaringer med arbejdsmarkedet, som kan være nyttige i voksenlivet.  

Mange unge i udsatte boligområder har desværre ikke et fritidsjob. Og det er et problem, da fritidsjob kan have væsentlig betydning for ens uddannelses- og jobmuligheder senere i livet. F.eks. er nydanskeres sandsynlighed for at komme i beskæftigelse som voksne mere end fordoblet, hvis de har haft fritidsjob som unge. Og unge med erhvervserfaringer tager i højere grad en uddannelse, fordi de føler sig bedre rustede til arbejdsmarkedet efter studietiden.

I CFBU's udgivelse Fritidsjob - Inspiration til arbejdet med børn og unge præsenteres læseren for fire tilgange til at få unge i fritidsjob. Udgivelsen har til hensigt at inspirere praktikere og beslutningstagere til arbejdet med unge i socialt udsatte boligområder og opstiller en række anbefalinger og eksempler på, hvordan en fritidsjobindsats kan gennemføres. 

OM UDGIVELSEN

Titel: Fritidsjobindsatser - Inspiration til arbejdet med unge og fritidsjob

Forfattere: Nana Øland Frederiksen & Majken Rhod Larsen

Udgivelsesdato: August 2011

Sideantal: 43

Download rapport Download pamflet

Kontakt

Rikke Engly Mygind
30 29 76 63
rem@cfbu.dk

Download rapport