De unge væk fra gaden

Fald i sigtelser på op imod 50 pct., færre udgifter til hærværk og flere i uddannelse og arbejde. I en række udsatte boligområder har projekter succes med at få kriminalitetstruede og kriminelle unge på rette spor. 

Fælles for projekterne er, at de tilbyder de unge et alternativ til gaden, hvor de kan få støtte og vejledning til en bedre og mere positiv adfærd.

Fald i sigtelser

Det kan betale sig at arbejde målrettet med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge.

Det viser undersøgelser af helhedsplanernes kriminalitetsreducerende aktiviteter i 13 udsatte boligområder i perioden 2006-2010.

For gruppen af unge mellem 15-25 år er der sket et fald i sigtelser på 22 pct. For gruppen af 15-17-årige er faldet på 39 pct. for alvorlig kriminalitet (f.eks. hæleri og narkotika) og hele 50 pct. for mindre alvorlig kriminalitet (f.eks. hærværk og butikstyveri).

-Det er utrolig positivt, at ungdomskriminaliteten er faldet så markant, som det er tilfældet. Men man skal selvfølgelig være varsom med at lægge for meget i en undersøgelse, som bygger på udviklingen i 13 konkrete boligområder. Men resultaterne, viser, at en boligsocial indsats kan medvirke til, at de unge holder sig fra kriminalitet. Derfor ser jeg også gerne, at den boligsociale indsats fortsætter i årene fremover, siger Carsten Hansen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Anbefalinger til nye projekter

I undersøgelsen fremsættes en række anbefalinger, der skal ses som en inspiration til arbejdet med kriminalitetstruede børn og unge. 

 • Skab et attraktivt alternativ til gadelivet.
 • Etablér konkrete tilbud.
 • Grib dem, når de er motiverede for forandring.
 • Skab en god voksenkontakt.
 • Anvend en anerkendende tilgang til de unge.
 • Vær tålmodig – det tager tid.
 • Lyt til de unge. Tag deres oplevelser og holdninger alvorligt – men udfordr dem også.
 • Støt de unge i at tage ansvar for eget liv.
 • Fokusér på og dyrk det gode hos de unge.
 • Koordinér med andre indsatser for målgruppen.

Tre casestudier

CFBU har undersøgt metoderne, der anvendes i tre forskellige projekter for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge. Det drejer sig om et værested i Askerød, lommepengeprojekter i Sønderborg og job- og uddannelsesvejledningen på Indre Nørrebro.

Fælles for projekterne er, at man tilbyder de unge et alternativ til gadelivet. Tilgangen til de unge er respektfuld og anerkendende; de unge skal kunne mærke, at de voksne vil og kan rumme dem. Når den gode relation er på plads, udfordrer man de unge på deres handlinger og holdninger. 

Man taler med de unge om konsekvenserne af deres handlinger, om de muligheder de har, om de fordomme de bliver mødt med og også selv har. På den måde bidrager de tre projekter til at guide de unge i retning af en mere positiv adfærd.

 • I Askerød er kriminalitetsniveauet blandt de unge faldet med 49 pct. siden værestedet åbnede i 2009 og udgifterne til hærværk faldet fra 1,3 mio. kr. i 2009 til ca. 500.000 kr. i 2010.
 • I Kløver-Hvedemarken i Sønderborg er trygheden på to år er steget med ca. 30 pct.
 • På Indre Nørrebro fik man i 2010 87 unge udsluset til job, uddannelse eller fritidsjob. Heraf havde ca. 25 pct. en plettet straffeattest. Desuden er antallet af sigtelser faldet med 21 pct., og kriminaliteten er blevet mindre hård.

Konsekvenser af kriminalitet

- De gode resultater er skabt i sammenspil med andre aktiviteter. Men det gennemgående fællestræk er, at projekterne har fokus på at få børn og unge væk fra gaden. Det gør man ved at tilbyde de unge et værested med rare og rummelige rammer, hvor der er voksne til stede, som kan åbne de unges øjne for konsekvenserne af kriminalitet og nødvendigheden af uddannelse og arbejde, udtaler Louise Glerup Aner, Center for Boligsocial Udvikling.

Kontakt

Birgitte Mazanti
bma@cfbu.dk
28 35 58 85


Download rapport