Beboerne som motor i udviklingen

Succesfulde boligsociale indsatser kan ofte tilskrives en vellykket involvering af beboere, frivillige og andre ildsjæle, der med deres kompetencer, viden og  virkelyst gør områderne mindre afhængige af hjælp udefra.

Men hvordan får boligorganisationer eller kommuner beboernes ressourcer i spil, når de udsatte boligområder skal udvikles? 

En ressourcebaseret tilgang

Udsatte boligområder ligger for det meste inde med store uudnyttede ressourcer i form af beboernes kompetencer, viden og virkelyst. Udnyttes disse ressourcer rigtigt, kan der på sigt skabes en selvbærende udvikling, hvor beboerne gennemfører egne aktiviteter i boligområdet, og hvor der opstår en synergi mellem beboernes og de professionelles aktiviteter.

Anvendelsesorienterede eksempler fra Sverige og Danmark

I flere danske og svenske boligområder har man gennem de sidste 10 år arbejdet med den ressourcebaserede metode. CFBU havde derfor den 25. januar 2011 samlet en række oplægsholdere fra Mjølnerparken, Vollsmose, Vejle og Göteborg, der hver især præsenterede deres erfaringer med ressourcebaserede metoder. 

Kontakt

Rikke Engly Mygind
30 29 76 63
rem@cfbu.dk

Download Rapport