Uddannelse og Livschancer

Børn og unges livschancer er centrale for at bryde den negative sociale arv. Har børn og unge gode livschancer, klarer de sig bedre med hensyn til uddannelse. Antallet af unge, der tager en uddannelse, stiger. Restgruppen af unge uden uddannelse og job er dog stadig større i udsatte boligområder end i befolkningen generelt.

Udfordringen er kompleks og svær at løse som enkelt aktør. Det nødvendigt at arbejde på alle fronter. Både familien, dagtilbud, grundskolen, ungdomsuddannelserne og fritidslivet er vigtige arenaer, hvor der skal sættes ind for at sikre, at udsatte børn og unge får de bedst mulige kort på hånden. Det giver derfor god mening, at både boligsociale indsatser, kommuner og NGO’er samarbejder om at give børn og unge gode livschancer så de kommer godt igennem uddannelsessystemet.  

CFBU tilbyder sparring, oplæg og lokale workshops om indsatser, der kan understøtte børn og unges uddannelse og livschancer i udsatte boligområder. Ønsker du at høre nærmere, kan du kontakte centerleder Anne Maria Foldgastpå tlf. 25 60 78 28 eller mail amf@cfbu.dk.

Temaside: Sprog, læsning & læringsmiljø

Et veludviklet sprog er en forudsætning for at blive en god læser. Gode læsekompetencer er en forudsætning for at klare sig godt i uddannelsessystemet. Hvis man vil give børn i udsatte boligområder en god start på deres skolegang er styrkelse af sproget og tidlig læseindsats derfor et godt sted at starte.

På temasiden har vi samlet viden og metoder til at styrke børns sprog, læsning og læringsmiljø. Brug materialet til at få viden og inspiration selv eller se nogle af filmene sammen med en samarbejdspart som udgangspunkt for en fælles dialog om, hvordan I sammen kan sikre, at børn i jeres boligområde får de bedste forudsætninger for en god start på skolelivet.

Kom til temasiden her

Temaside: Problematisk skolefravær i udsatte boligområder

Tal fra 2018/2019 viser at mere end 75.000 elever havde et fravær svarende til ca. 20 skoledage på et skoleår. Mange af de elever kommer fra landets udsatte boligområder, og forskning peger på, at der grund til særlig opmærksomhed på fravær hos disse børn og unge.

CFBU sætter derfor fokus på problematisk skolefravær med denne temaside, der samler relevant viden, inspirerende indsatser og materialer til både professionelle, forældre og børn.

Kom til temasiden her

Workshop: Samarbejde om familieindsatser

CFBU tilbyder at afholde lokale workshops om samarbejde om familieindsatser, der kan fremme små børns livschancer. I er måske et boligsocialt tilbud, et lokalt dagtilbud og en sundhedspleje, der i fællesskab gerne vil udvikle et nyt eller eksisterende tilbud til sårbare småbørnsfamilier i et udsat boligområde?

På CFBUs workshops vil I få mulighed for at arbejde med den indsats, som I ser et behov for at udvikle i jeres boligområde. I vil få inspiration til at se på den med nye øjne og mulighed for at sparre med andre i samme situation.

Se et eksempel på en workshop-invitation her.
Kontakt specialkonsulent Helle Nielsen, hvis I er interesseret i en workshop.

 

Deltagerne siger

"Jeg deltog i workshoppen om familieindsatser sammen med mine to samarbejdspartnere fra kommunalt regi. Under workshoppen fik vi talt os ind på det konkrete projekt, og vi fik tid til nytænkning ud fra oplæg og vidensdeling med de øvrige deltagere. Workshoppen har bragt os tættere sammen om det fælles projekt."

- Bente Jakobsen,
socialfaglig beboerrådgiver i 'Fælles Fremtid på Tværs' i Ikast