Medborgerskab og sammenhængskraft

Inddragelse, samskabelse og samarbejde med frivillige er kerneelementer i boligsocialt arbejde. Arbejdet med frivillighed handler ofte om at benytte lokale kræfter som en ressource i helhedsplanens aktiviteter. Men arbejdet med frivillighed kan også handle om, at styrke den enkelte beboers medborgerskab og samfundsmæssige deltagelseskompetencer, eller at styrke boligområdets sammenhængskraft, de lokale relationer og rum for forskellighed. At arbejde strategisk med frivillighed betyder blandt andet et skarpt fokus på formålet, egne kompetencer og roller, herunder rekruttering og frivilligledelse.

CFBU tilbyder rådgivning, oplæg og workshops om frivillighed og samarbejdet med frivillige. Kontakt chefkonsulent Rikke Engly Mygind, hvis du ønsker at høre mere eller få sparring på en konkret udfordring. Tlf. 30 29 76 63 eller rem@cfbu.dk.

Strategi for frivillighed

Hvis inddragelse af frivillige skal tjene mere end det formål at nå målsætninger i de enkelte (bolig)sociale aktiviteter, skal vi kigge på civilsamfundsarbejdet med andre øjne. Mangler I inspiration til at arbejde mere strategisk med frivilligheden, boligområdets sammenhængskraft, eller beboernes medborgerskab?

CFBU tilbyder at afholde workshoppen ’Strategi for frivillighed’ for jer og jeres samarbejdspartnere. Emnerne kan være rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige. På workshoppen arbejder vi med viden, inspiration og redskaber til at lægge en strategi for arbejdet med frivillige, med et fokus på målsætninger om medborgerskab og sammenhængskraft. Se et tidligere workshopsprogram her.

Kontakt chefkonsulent Rikke Engly Mygind, hvis I er interesserede i en workshop.

 

Temaside: Børn og unges aktive medborgerskab

Børn og unge, der vokser op i udsatte boligområder føler sig ikke altid som medborgere - og som en del af samfundets fællesskab, - ligesom mange heller ikke agerer som aktive medborgere i det større samfund. De er børn og unge, der grundet etnicitet, religion, bopæl eller (forældrenes) socialøkonomiske status, kan opleve at føle sig misforståede, marginaliserede og udenfor samfundet (Petersen et al. 2019).

I 2021 sætter CFBU fokus på, hvordan professionelle aktører kan arbejde med at styrke udsatte børn og unges aktive medborgerskab og oplevelse af at være en del af samfundets fællesskab. Hermed ønsker vi at understøtte, at udsatte børn og unge får læring om demokratisk dannelse og indsigt i demokratiske deltagelsesmuligheder, og at deres perspektiver høres og anvendes i beslutningsprocesser, der vedrører dem. Det skaber bedre løsninger, styrker børn og unges empowerment og giver medborgere frem for modborgere.

Kom til tematiden her