Forankring af boligsociale indsatser

CFBU tilbyder rådgivning, facilitering af lokale workshops og oplæg om, hvordan I kan arbejde med forankring og videreførelse af det boligsociale arbejde hos blivende aktører i og omkring boligområdet. Her på siden finder I også en guide med konkrete redskaber til, hvordan I kan arbejde med forankring.

Ønsker du at høre nærmere om vores tilbud, kan du kontakte chefkonsulent Rikke Engly Mygind, tlf. 30 29 76 63.

Workshop: Forankringsstrategi

CFBU tilbyder hjælp til at arbejde med forankringsstrategi som et værktøj til at afdække, hvilket lokalt boligsocialt arbejde, der er relevant at forankre, hjælp til at analysere potentielle forankringsaktører og hjælp til at udarbejde en lokal forankringsplan. Du kan se programmet for tidligere workshops om forankringsstrategi, som CFBU har afholdt her.

Kontakt chefkonsulent Rikke Engly Mygind, hvis I er interesseret i en workshop.

Deltagerne siger

”Jeg er meget tilfreds med mit udbytte af dagen – og vil helt klart anbefale workshoppen til andre. Det var godt at blive sparket i gang med et emne, som ellers var svært at gå til. De fire faser og arbejdet med egen case fungerede rigtig godt – det var konkret, overskueligt, og der var god tid. Det var godt at arbejde med forankring via en struktureret model”.

- Marlene Wulf, projektleder

Forankring af sociale indsatser

Mange sociale indsatser er tidsbegrænsede. Derfor er der risiko for, at virkningsfulde aktiviteter og metoder må lukke og slukke, når projektperioden udløber. For at undgå dette er det helt centralt at arbejde bevidst og systematisk med forankring.

Forankring foregår ofte ikke kun i ét anker ved en enkelt aktør. Ofte vil der være behov for en netværksbaseret forankring, hvor flere aktører tager ejerskab og ansvar for indsatsen, fx via foreningsdannelse eller partnerskaber Det kan være udfordrende og kræver etablering af ejerskab, skarpe snitflader og et godt samarbejde mellem aktørerne.

Forankring af sociale indsatser handler om: At skabe ejerskab blandt de rette aktører (i og udenfor boligområdet, professionelle og civilsamfund) og herigennem styrke deres kompetencer og ressourcer til at videreføre og videreudvikle aktiviteter/metoder, så de kan fortsætte, udbredes og vedligeholde en bæredygtighed udvikling.

En forankringsstrategi er en overordnede strategi for, hvordan man vil arbejde med løbende at sikre ejerskab blandt de rette forankringsaktører. En forankringsstrategi består af fire faser. Læs om dem og find arbejdsredskaber herunder.


Redskaber til Forankringens fire faser

FASE 1: HVORFOR, HVAD OG HVILKE OPGAVER SKAL FORANKRES?

Beskriv hvorfor I vil forankre indsatsen, hvad det er, der skal forankres, og hvilke konkrete opgaver der ligger i den forankrede indsats.
Du kan finde en vejledning og et redskab til at arbejde med fase 1 her.

FASE 2: KORTLÆG MULIGE FORANKRINGSAKTØRER

Kortlæg i denne fase jeres potentielle forankringsaktører i forhold til de forskellige opgavetyper i indsatsen. Kortlægningen kan give jer et solidt overblik over hvilke potentielle forankringsaktører I har, og hvad de kan bidrage med.
Du kan finde en vejledning og et redskab til at arbejde med fase 2 her.

FASE 3: ANALYSE AF DE POTENTIELLE FORANKRINGSAKTØRER

I denne fase skal de potentielle forankringsaktører analyseres. Fire begreber er centrale for at identificere de rette forankringsaktører: Forståelse, mening, evne og vilje. Du kan finde en vejledning og et redskab til at arbejde med fase 3 her.

FASE 4: FORANKRINGSPLANEN

I denne fase lægges en forankringsplan. Forankringsplanen er en plan for de opgaver, I skal gennemføre i forankringsprocessen. Opgaverne vil kredse om at kapacitetsopbygge de forankringsaktører, som I har udvalgt til forankringen.
Du kan finde en vejledning og et redskab til at arbejde med fase 4  her.