CFBU's rådgivning

CFBU har de seneste år opbygget en solid viden om hvad, der virker bedst i udsatte boligområder. Derfor tilbyder vi oplæg, individuel rådgivning og afholder workshops om bl.a. samarbejde, dokumentation, evaluering, implementering og gennemførelse af boligsociale indsatser. I 2017 rådgav vi f.eks. 44 helhedsplaner og 17 kommuner, mens vi afholdt 5 workshops om evaluering og boligsociale metoder.

Se her, hvem der kan få rådgivning af CFBU.

Nedenfor kan du se de emner, vi særligt har specialiseret os i, men tøv ikke med at henvende dig med andre problemstillinger eller spørgsmål.

CFBU tager udgangspunkt i jeres konkrete udfordringer og lokale muligheder, og vi omsætter sammen med jer de generelle teorier og anbefalinger, så de bliver anvendelige i jeres kontekst. Vi kan f.eks. hjælpe med at udvikle dokumentationsredskaber og evalueringsdesigns, der passer til jeres virkelighed.

Rådgivningen er gratis.

Kontakt Specialkonsulent Rikke Engly Mygind på tlf. 30 29 76 63 eller mail rem@cfbu.dk  for at høre nærmere

Betjening af helheds-planens bestyrelse

Sparring og redskaber til betjeningen af helhedsplanernes bestyrelser. For boligsociale projektledere og sekretariatsledere.

Læs mere

Evaluering & dokumentation

Workshops og individuel rådgivning om logbøger, forandringsteori og evaluering af bløde målsætninger. For ansatte i boligsociale helhedsplaner og boligorganisationer.

Læs mere

Boligsociale aktiviteter

Sparring og workshops om aktivteter. For ansatte i boligsociale helhedsplaner, boligorganisationer og kommuner.

Læs mere

Tværfagligt samarbejde

Sparring og workshops om tværfagligt samarbejde. For ansatte i helhedsplaner, kommuner, politi eller andre parter omkring områdefokuserede indsatser.

Læs mere

Hvad siger brugerne om rådgivningen?

Hvem? Pernille Seeberg, Familiemedarbejder i "Fællesskaberne - den boligsociale helhedsplan for Sjælør og Sydhavnen"

Hvor og hvornår? Sjælør maj 2017

Hvad? Logbøger i praksis

"Alle gik derfra med en oplevelse af, at det at registrere ikke behøver at være så besværligt. Det har betydet, at vi i dag bruger logbøgerne aktivt og prioriterer løbende at se på dem i fællesskab. Jeg tror også, at det kan føre til, at vi laver justeringer i de enkelte projekter, som vi måske ellers ikke ville have været opmærksomme på. Alt i alt var det en rigtig god oplevelse af noget, mange synes er dødkedeligt!"

Læs flere tilbagemeldinger