Rådgivning om evaluering og dokumentation

CFBU rådgiver om evaluering og dokumentation. Vi afholder hvert år workshop om ”Forandringsteori”, ”Evaluering af boligsociale indsatser” samt ”Dokumentation & logbøger”. Derudover tilbyder vi individuel rådgivning efter behov.

CFBUs rådgivning og workshops er målrettet hele projektsekretariater såvel projektleder som medarbejdere.

Workshops bliver annonceret i CFBUs nyhedsbrev og på hjemmesiden under arrangementer.

Ønsker du at høre nærmere eller at tilmelde dig den næste workshop, kan du kontakte os på tlf. 30297663 eller skrive til specialkonsulent, Rikke Engly Mygind rem@cfbu.dk

Logbøger til systematisk dokumentation

Logbøger gør det nemmere at foretage en systematisk løbende registrering af jeres resultater. CFBU har udviklet tre forskellige logbøger, der hver især egner sig til registrering af forskellige resultater. Ofte vil det give mening at bringe to eller tre af logbøgerne i spil, hvis I vil registrere på alle jeres boligsociale aktiviteter i helhedsplanen.

Logbog 1 – Daglige registreringer
Anvendes til boligsociale aktiviteter, der gentages flere gange ugentligt, men hvor succeskriterierne ikke er knyttet til den enkelte deltager.

Logbog 2 – Ugentlige registreringer
Anvendes til boligsociale aktiviteter uden behov for at registrere dagligt og uden behov for at kunne registrere resultater for den enkelte deltager.

Logbog 3 – Registrering af den enkelte deltager
Anvendes til boligsociale aktiviteter, hvor I vil registrere resultater for den enkelte deltager.

Det er jeres ansvar
Indsamling og opbevaring af persondata er omfattet af persondataloven. Det er helhedsplanernes eget ansvar at overholde gældende lovgivning i forhold til indsamling og opbevaring af persondata, herunder f.eks. at sørge for lovligt samtykke til opbevaring af data el.lign. Kontakt evt. din boligorganisation for juridisk hjælp.

Se persondataloven eller orientér dig i datatilsynets informationspjece.

Pr. 25. maj 2018 gælder en ny persondataforordning, for mere viden se her.

Læs vejledningen og se eksemplet
Inden du går i gang med at anvende logbøgerne, anbefaler vi, at du læser vejledningen og kigger på eksemplet, der findes i de første faneblade i hver logbog. Hvis du har brug for hjælp, så tøv ikke med at kontakte seniorkonsulent Helle Nielsen på tlf. 25 79 50 35 eller mail hni@cfbu.dk.

Forandringsteori

CFBU rådgiver om brugen af forandringsteori i praksis. Vi kan hjælpe med opstilling af jeres forandringsteori, og med hvordan den bliver et aktivt redskab hos jer. En forandringsteori hjælper med at målrette jeres indsatser og give klarhed over skridt på vejen frem mod målet. Den kan dermed bruges som styringsredskab og til at kommunikere jeres boligsociale indsatser til interessenter og beslutningstagere.

Evaluering af boligsociale indsatser

Mange boligsociale helhedsplaner har bløde målsætninger for den forandring, deltagerne opnår. Med afsæt i jeres indsatser og succéskriterier tilbyder CFBU rådgivning og workshops om konkrete evalueringsmetoder og teknikker, der kan anvendes til at måle bløde målsætninger.

Dokumentation og logbøger

CFBU har fokus på behovet for - og anvendelsesmulighederne af god dokumentation. Vi kan hjælpe med implementering af systematisk og ensartet dokumentation blandt de udførende medarbejdere. Vores rådgivning tager afsæt i CFBUs egne logbøger og projektoverbliksredskaber, men vi hjælper gerne med at skræddersy redskaber til jeres behov.

Hvem rådgiver?

CFBU's rådgivning i evaluering og dokumentation udføres af et lille hold udvalgte medarbejdere under ledelse af seniorkonsulent Helle Nielsen.

Helle har arbejdet med evaluering og dokumentation i mere end ti år, og har både erfaring med evaluering i en kommunal og en boligsocial kontekst. Hun har stor viden og erfaring med kvalitative metoder fx interview og observationer, men har også arbejdet med progressionsmålinger, dokumentation og spørgeskemaer. Hun har i flere undersøgelser anvendt virkningsevaluering, og har stor erfaring med forandringsteori både i design af indsatser og som evalueringsværktøj. Hun har evalueret en række boligsociale indsatser især på uddannelses- og beskæftigelsesområdet.

Helle er en erfaren rådgiver og oplægsholder.

Kontakt

Helle Nielsen

25 79 50 35

hni@cfbu.dk

Hvad siger brugerne?

Hvem? Pernille Seeberg, Familiemedarbejder i "Fællesskaberne - den boligsociale helhedsplan for Sjælør og Sydhavnen"

Hvor og hvornår? Sjælør maj 2017

Hvad? Logbøger i praksis

"Vores forventning var at få noget helt konkret, der kunne gøre os bedre til at dokumentere vores indsatser. Og så ville vi gerne have en dialog om, hvordan vi dokumenterer, og hvad vi vil bruge det til. Det var lige netop det, vi fik.

Det var især godt, at der blev sat tid af til at snakke om, hvornår det giver mening for os at dokumentere. Jeg fik rigtig meget ud af at høre, hvordan mine kolleger tænker om dokumentation. Vi blev klar over, at vi har et forskelligt syn på det at registrere, og hvad vi kan med det. Introduktionen til logbøgerne var dejligt konkret og vi fik gode tips og hjælp til at tilpasse dem til vores behov.

Alle gik derfra med oplevelse af, at det at registrere ikke behøver at være så besværligt. Det har betydet, at vi i dag bruger logbøgerne aktivt og prioriterer løbende at se på dem i fællesskab. Jeg tror også, at det kan føre til, at vi laver justeringer i de enkelte projekter, som vi måske ellers ikke ville have været opmærksomme på.

Alt i alt var det en rigtig god oplevelse af noget, mange synes er dødkedeligt!"

Læs flere tilbagemeldinger