Om CFBU

CFBU's organisation

CFBU's finansiering

CFBU er en selvejende institution under Bolig- og Planstyrelsen med et årligt budget på 10 millioner kroner.

Den ene halvdel af driftsmidlerne kommer fra Landsbyggefonden, den anden fra de statslige satspuljemidler.

Foreløbig er CFBU finansieret til og med 2026.

CFBU må gerne drive indtægtsdækket virksomhed.

CFBU's bestyrelse

Thomas Lykke Pedersen (formand), borgmester i Fredensborg Kommune
Geeti Amiri, forfatter, samfundsdebattør og lærerstuderende
Ali Aminali, forfatter, radiovært og socialrådgiver
Mikkel Sune Smith, afdelingschef i Transport- og Boligministeriet.
Louise Buch Viftrup, leder af Boligsocialnet
Karoline Amalie Steen, kontorchef i Center for Klima og Erhverv
Leif Tøiberg, driftsstøttechef i Landsbyggefonden
Lotte Horsholt, kontorchef i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering