Om CFBU

CFBU's organisation

CFBU's finansiering

CFBU er en selvejende institution under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet med et årligt budget på 10 millioner kroner.

Den ene halvdel af driftsmidlerne kommer fra Landsbyggefonden, den anden fra de statslige satspuljemidler.

Foreløbig er CFBU finansieret til og med 2020.

CFBU må gerne drive indtægtsdækket virksomhed.

CFBU's bestyrelse

Lotte Jensen institutleder og professor v. Institut for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS (formand)

Kåre Clemmesen vicedirektør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Jens Erik Zebis vicedirektør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Leif Tøiberg afdelingslederLandsbyggefonden

Louise Buch Viftrup boligsocial konsulent, BL — Danmarks Almene Boliger

Ulla Schärfe boligsocial konsulent, KL

Kristian Bernt Karlson lektor, Sociologisk Institut, KU

Bente Bjørnholt seniorforsker, Ph.d., cand.scient pol, VIVE

Birgitte Mazanti leder, Center for Boligsocial Udvikling