Om CFBU

Kontakt

Generelle henvendelser kan rettes til centerleder Birgitte Mazanti på bma@cfbu.dk eller tlf. 28 35 58 85

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikationsrådgiver Jesper Damm Olsen på jol@cfbu.dk eller tlf. 30 11 14 86

Rådgivningshenvendelser kan rettes til specialkonsulent Rikke Engly Mygind på  rem@cfbu.dk eller tlf. 30 29 76 63

Henvendelser om bestemte udgivelser kan rettes til den ansvarlige for rapporten (find denne på udgivelsens underside).