Om CFBU

Det boligsociale felt

Nedenfor ser du vores bud på de vigtigste aktører på det boligsociale område. Vi har fokuseret på de væsentligste boligsociale indsatser, hvordan de er finansieret og hvem der organiserer dem.

Vi har samlet aktørerne i et organisationsdiagram for området, men langt fra alle aktører på området er med - de fleste af de fraværende kan du læse mere om i vores ordbog.  

Landsbyggefonden

Landsbyggefonden finansierer pt størstedelen af de boligsociale indsatser i Danmark. Fonden har siden 2006 anvendt ca. 2.4 mia. kr. på boligsociale indsatser - siden 2010 200 mio. kr. om året. Finansieringen sker ved, at boligselskaber med afdelinger i udsatte boligområder ansøger om støtte til at gennemføre en boligsocial helhedsplan, der i udgangspunktet løber i 4 år.

Landsbyggefonden finansierer de 75 % af helhedsplanen, mens den respektive kommune og/eller boligselskabet selv skal stille med de resterende 25 %. Der var i foråret 2017 ca. 90 boligsociale helhedsplaner. For det meste er der flere helhedsplaner i den samme by, og disse organiserer sig så i et fællessekretariat, der bl.a. letter administration, udvikling og kontakt til kommunen for den enkelte helhedsplan.

Staten

Transport, Bygnings og Boligministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og andre ministerier støtter gennem en række puljer områdefokuserede indsatser. Puljerne kan ansøges af kommuner med udsatte boligområder.

Center for Boligsocial Udvikling
Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) finansieres ligeligt af Landsbyggefonden og Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet med samlet 10 mio. kr. årligt. CFBU har til formål at skabe overblik over de mange boligsociale og kommunale indsatser målrettet udsatte boligområder, og finde frem til virkningsfulde indsatser. CFBU evaluerer derfor løbende en række aktiviteter under de boligsociale helhedsplaner samt en del af de statsligt støttede indsatser, der gennemføres af kommunerne.

Kommunerne

Kommunerne medfinansierer ofte de boligsociale helhedsplaner og gennemfører som hovedregel statslige programmer målrettet udsatte boligområder.

Kommunernes stærke sektoropdeling er ofte en udfordring for områdebaserede indsatser som de boligsociale. Dels gør det kontakten mellem de boligsociale indsatser og kommunen vanskelig, at mange forvaltninger er aktive i områderne, og dels kræver områdefokuserede indsatser, at forvaltningerne internt i kommunene samarbejder på nye måder.

En del kommuner har derfor ansat boligsociale koordinatorer, der vedligeholder og udvikler samarbejdet om det udsatte boligområde internt mellem forvaltingerne og ekstert med de boligsociale indsatser.

Sådan er det organiseret