Særlig politimetode har vundet indpas i udsatte boligområder

Mange udsatte boligområder har en række problemer med unge i den kriminelle risikozone, som ofte ikke kan løses med en almindelig politiindsats. Derfor har problemorienteret politiarbejde (POA) vundet stigende indpas, viser ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling

Problemorienteret politiarbejde (POA) er en af løsningerne, som i de senere år har fundet stigende anvendelse i udsatte boligområder som f.eks. Gellerup, Vollsmose og Mjølnerparken.

POA er en kriminalitetsforebyggende metode, hvor det lokale politi etablerer et nært samarbejde med boligområdets aktører såsom kommune, boligforeninger, ejendomsfunktionærer, ungdomsklubber, skoler og boligsociale medarbejdere.

Læs mere