For kortvarige indsatser i socialt udsatte boligområder

Hvorfor er boligsociale indsatser tidsafgrænsede, når problemerne i mange af Danmarks udsatte boligområder tilsyneladende er permanente? Ny undersøgelse afdækker for første gang konsekvenserne ved tidsafgrænsningen af boligsociale indsatser.

De sociale og forebyggende indsatser udspiller sig indenfor tidsrammer på hhv. fire år for de boligsociale helhedsplaner og seks år for områdefornyelsen.

Center for boligsocial udviklings undersøgelse viser, at denne tidsafgrænsning har en række negative konsekvenser for de boligsociale indsatsers effekt, organisering, forankring og medarbejderforhold.

Læs mere