Effektmåling af Boligsociale beskæftigelsesindsatser

Boligsociale beskæftigelsesindsatser nedbringer antallet af beboere på passiv kontanthjælp i udsatte boligområder – især blandt unge og nydanske kvinder. Men det øger ikke beskæftigelsen nævneværdigt

CFBU har undersøgt sammenhænge mellem beskæftigelse, arbejdsmarkedsparathed og boligsociale beskæftigelsesindsatser.

I undersøgelsen konkluderes det, at boligsociale beskæftigelsesindsatser:

  1. Ikke har nogen væsentlig effekt i forhold til at øge beskæftigelsen i udsatte boligområder.
  2. Medvirker til en reduktion i omfanget af passive kontanthjælpsmodtagere.
  3. Er bedre til at hjælpe kvinder væk fra offentlig forsørgelse end mænd.
  4. I særlig grad medvirker til at reducere omfanget af kontanthjælpsmodtagere blandt nydanske kvinder.
  5. Er bedre til at hjælpe unge væk fra passiv kontanthjælp.
Læs mere