Ny effektmåling: Kriminaliteten ud af boligområderne

Effekten af boligsociale helhedsplaners arbejde med krimínelle og kriminalitetstruede børn og unge

Undersøgelsen peger på, at de boligsociale helhedsplaner, der målrettet arbejder med kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, har en positiv effekt i forhold til at reducere omfanget af sigtelser af 15-17-årige.

Herunder en særlig positiv effekt i forhold til at reducere omfanget af sigtelser af mindre alvorlig kriminalitet.

I perioden fra 2006-2010 har de undersøgte områder oplevet et fald i omfanget af sigtelser af de 15-25-årige på 22 %. For gruppen af 15-17-årige er faldet på 39 %. For sigtelser for mindre alvorlig kriminalitet er faldet på 50 % for gruppen af de 15-17-årige.  

Det særligt interessante ved undersøgelsen er, at det således kan sandsynliggøres, at de boligsociale helhedsplaner i vid udstrækning er lykkedes med at få særligt fat i den gruppe af unge under 18 år, som er ved at udvikle en kriminel løbebane og som ofte lever en gadeorienteret tilværelse.  

Læs mere